Mapa strony

Zielono nam, czyli tworzymy skwerek wypoczynkowy w Podhorcach

Logotyp Stowarzyszenia „CZAJNIA”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zagospodarowanie placu przy GOK Podhorce na skwerek wypoczynkowy. Chcieliśmy, żeby było tam ładnie, zielono, aby były ławki, wiata, miejsce na ognisko, palenisko z rusztem.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nasze działania polegały na tym, że:

 • dla estetyki i bezpieczeństwa od strony szosy obsadziliśmy plac tujami (będą one w przyszłości pełniły role ogrodzenia);
 • na środku placu postawiliśmy drewnianą wiatę, ławki oraz palenisko z grillem;
 • posadziliśmy kwiaty, byliny i ozdobne krzewy tak, żeby było to miejsce zielone i atrakcyjne;
 • z ozdobnych kamieni usypaliśmy dekoracyjna alejkę;
 • po zakończeniu prac uroczyście otworzyliśmy skwerek, zaprosiliśmy przedstawicieli władz samorządowych i promowaliśmy rezultaty projektu w mediach i internecie.

Rezultaty projektu

Rezultaty naszego projektu to:

 • wzrost integracji społecznej (łatwo się spotkać na neutralnym, ogólnie dostępnym miejscu);
 • wzrost możliwości działania dla społeczności lokalnej (powstało wspólne miejsce na grilla, ognisko,
  urządzenie pikniku, a nawet dyskoteki);
 • wzrost zaangażowania społecznego w działania dla dobra wszystkich;
 • poprawa atrakcyjności miejscowości;
 • zdecydowana poprawa estetyki tego miejsca i jego funkcjonalności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy wsi Podhorce, a nawet mieszkańcy (szczególnie młodzież) wsi sąsiednich – Justynówka, Typin, Nowa Wieś. Ze skwerku będą też z pewnością korzystać wszyscy odwiedzający Gminny Ośrodek Kultury w Podhorcach. Według naszych obliczeń szacunkowych, szczególnie w okresie letnim, skwerek może odwiedzić nawet kilkaset osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Naszymi partnerami byli:

 • Gmina Tomaszów Lubelski;
 • Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski;
 • Firma Dachmix z Tomaszowa Lubelskiego;
 • Firma Horizon Polska;
 • firma TOM-Net