Mapa strony

Zielono mi – a gdzie? W Kwietnie!

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Cel projektu

Poprawa estetyki miejscowości Kwietno poprzez nasadzenia rodzimej roślinności zielonej – stworzenie pokazowego skweru w miejscu publicznym wraz z systemem odwodnienia terenu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Głównym założeniem naszego przedsięwzięcia jest edukacja ekologiczna mieszkańców naszej miejscowości Kwietno poprzez wspólną pracę na rzecz poprawy estetyki publicznego terenu przy świetlicy wiejskiej. Stworzyliśmy pokazowe zielone miejsce, na którym została nasadzona typowo rodzima roślinność – polskie miododajne drzewka, krzewy i kwiaty. Również odwodniliśmy teren, który był podmokły. Została przeprowadzona pogadanka na temat rodzimych gatunków roślinności i pozytywów płynących z ich zastosowania dla całego ekosystemu oraz zorganizowano bieg z nagrodami wytyczoną ścieżką zdrowia dla młodszych i starszych mieszkańców naszej miejscowości.

Rezultaty projektu

  • zagospodarowanie miejsca publicznego;
  • 60 godz. pracy społecznej przy odwodnieniu i nasadzeniach;
  • wzrost wiedzy w zakresie poznania i stosowania gatunków rodzimych roślinności;
  • podwyższenie świadomości w ramach korzyści płynących z dbania o rozwój edukacyjny, społeczny, kulturowy, sportowy i aktywności fizycznej;
  • podwyższenie motywacji do aktywnego spędzania wolnego czasu, w szczególności przez dzieci i młodzież;
  • umocnienie więzi społecznych i międzypokoleniowych pomiędzy mieszkańcami.

Odbiorcy projektu

300 osób w różnym wieku – od 16 do 70 lat – mieszkańców wsi Kwietno.

Partnerzy w realizacji projektu

Rada Sołecka wsi Kwietno