Mapa strony

Zielone Serce Wzgórz Dalkowskich

Logotyp Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja i podniesienie estetyki naszej miejscowości. Zaangażowaliśmy mieszkańców do tego, aby „chciało im się chcieć” zadbać o miejsce w którym żyjemy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Spotkanie integracyjne z grupą wolontariuszy z wyznaczeniem miejsca nasadzeń i podział zadań.
 2. Przygotowanie terenu – mieszkańcy własnymi siłami i przy użyciu swojego sprzętu przygotowali teren w ramach prac wolontarystycznych (min. koszenie, kilkukrotne opryski preparatem chwastobójczym miejsca nasadzeń, wzruszenie gleby).
 3. Nasadzenie, dyżury wolontariuszy w celu podlewania sadzonek.
 4. Podsumowanie projektu „Nasze Zielone serce WZGÓRZ DALKOWSKICH” – zakończenie projektu integracją w formie pikniku.
 5. Rozliczenie projektu, dokumentacja.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty to:

 1. Spotkanie organizacyjne „Referendum dla Zielonego Serca Wzgórz Dalkowskich” – z grupą wolontariuszy i mieszkańców – wyznaczenie miejsca nasadzeń.
 2. Przygotowanie terenu do nasadzeń – koszenie, kilkukrotne opryski preparatem chwastobójczym miejsca nasadzeń, wzruszenie gleby.
 3. Zagospodarowaniu terenu – nasadzenie wraz z dyżurami wolontariuszy w celu podlewania sadzonek.
 4. Spotkanie podsumowujące „Nasze Zielone serce WZGÓRZ DALKOWSKICH” – wzięło udział około 40 osób.

Odbiorcy projektu

Działania w projekcie to pomysł, który wynikał z rzeczywistej potrzeby mieszkańców. Do tego wykorzystano potencjał miejsca i plany na najbliższy czas. Uatrakcyjnienie naszej miejscowości to przede wszystkim korzyści dla naszych mieszkańców ale również dla wszystkich osób, które zawitają w „progi Zielonego Serca Wzgórz Dalkowskich”. Wszyscy mieszkańcy zauważają zmiany, jakie wynikły z nasadzeń.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy w realizacji projektu to:

 • Stowarzyszenie Partnerska Wieś w Dalkowie;
 • Rada Sołecka;
 • Gmina;
 • Mieszkańcy Dalkowa;
 • PHU Dendrofarma.