Mapa strony

Zielone lato

Logotyp Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”

Cel projektu

Celem projektu było zapewnienie opieki i zabawy dzieciom przebywającym na terenie ogródków działkowych. W czystym ekologicznie otoczeniu zapewniliśmy rozrywkę i przekazaliśmy wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Poprzez zabawy na świeżym powietrzu promowaliśmy zasady zdrowego trybu życia. Częstowaliśmy dzieci ekologicznym i domowym jedzeniem, obfitość owoców i warzyw wyzwoliła kreatywność smaku i formy podania smakołyków. Pokazywaliśmy dzieciom następstwa zmieniających się pór roku i sezonowości prac ogrodowych. Poznaliśmy też żywioły i ich rolę. Zabawa jest dla dziecka sposobem nie tylko na odpoczynek, ale również na uczenie się i poznawanie świata. Dziecku nie jest obojętne w co, jak i z kim się bawi. Zapewnienie dobrej mądrej zabawy, podczas której dzieci przyswajają ogromną wiedzę było naszym głównym zadaniem. Wspólna aktywność fizyczna i rywalizacja pomogła kształtować odporność na długie zimowe miesiące. Rodzice i dziadkowie pomagali przy pracach organizacyjnych.

Rezultaty projektu

Wśród dzieci rezultatem była większa pewność siebie, nowe przyjaźnie i na pewno większa sprawność fizyczna i odporność. Dzieci nauczyły się współpracować z innymi dziećmi z różnych grup wiekowych i z innego otoczenia. Z pewnością pobyt na terenie działek będzie im się kojarzyć z miłą zabawą i przyjemnością. W przyszłości dzieci chętnie tu wrócą. Osoby dorosłe zjednoczyła wspólna praca nad organizacją kolejnych spotkań. Nauczyliśmy się razem pracować dla wspólnego dobra.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami bezpośrednimi były dzieci. Przez organizację zabaw dbaliśmy o zapewnienie dzieciom rozrywki, odciążenie rodziców w trakcie prac ogrodowych i stworzenie zielonego bezpiecznego miejsca do zabawy. Zdrowa żywność i czyste powietrze są niezbędne do rozwoju dzieci. Pośrednio odbiorcami byli rodzice i dziadkowie których zaangażowano do pomocy.

Partnerzy w realizacji projektu

Pomagali nam lokalni przedsiębiorcy: Marwibog, MTZBelarus, Matczak, Polski Dom Rodzinny Serce, Eko-gril, Jaskółka.