Mapa strony

Zielona Gostomia – nasze dobre miejsce

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Głównym celem realizacji projektu była przede wszystkim integracja mieszkańców, czyli zagospodarowanie przestrzeni, które będzie sprzyjać wspólnemu wypoczynkowi, wspólnej zabawie i spotkaniom.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Powstał ogólnodostępny teren przywracający sielski, zielony charakter wsi. W ramach projektu przeprowadzono:

  • akcję informacyjną o celu projektu;
  • spotkanie z przedszkolakami i uczniami w celu zapoznania ich z pojęciami przestrzeni, formami zagospodarowania i wpływu na zmiany społeczne;
  • zakupiliśmy rośliny, które zostały posadzone wokół terenu wspólnej rekreacji i wypoczynku;
  • wykonaliśmy ławki, zakupiliśmy agrotkaninę, kamień ozdobny, piasek i cement aby dokonać nasadzeń roślin, położyć kostkę brukową i krawężniki na zaplanowanych ciągach pieszych oraz ustawić wzdłuż nich ławki;
  • została przeprowadzona otwarta impreza plenerowa jako forma podziękowania członkom wspólnoty za zaangażowanie oraz jako impreza promująca nowe miejsce na mapie wsi i gminy;
  • założono „Kronikę Zielonej Gostomi”.

Rezultaty projektu

Powstał piękny teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy obiekcie szkolno-przedszkolnym, który ma służyć całej społeczności lokalnej, uczniom naszej szkoły oraz potencjalnym turystom. Dokonano nasadzenia roślin ozdobnych, ustawiono ławki wzdłuż powstałych chodników i na terenie zielonym, zostało wybudowane piękne, ogrodzone boisko wielofunkcyjne na zniwelowanym terenie szkolnym oraz piękny plac zabaw wokół niego. Wybudowana wcześniej altanka oraz parkingi uzupełniają powstałą przestrzeń w centrum wsi.

Odbiorcy projektu

Projekt został zrealizowany przede wszystkim z myślą o dzieciach tutejszej placówki szkolno-przedszkolnej oraz młodzieży, w celu zagospodarowania wolnego czasu na powstałym boisku i placu zabaw. Zagospodarowana przestrzeń z ławeczkami i parkingami ma służyć pozostałym mieszkańcom i potencjalnym turystom. Teren jest otwarty i ogólnodostępny, może więc być wszechstronnie wykorzystany i użytkowany.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację projektu włączyły się wszystkie organizacje działające na terenie wsi: rada sołecka, rada duszpasterska, ochotnicza straż pożarna, mieszkańcy oraz placówka oświatowa. Wszystkim przyświecał jeden wspólny cel – pięknie zagospodarowana i funkcjonalna przestrzeń w centru wsi. Przestrzeń służącą i integrującą całą społeczność lokalną otwartą na szeroko rozumianą integrację regionalną.