Mapa strony

Jak to ze chrztem było – 1050 rocznica chrztu Polski

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

 • poznanie historii Polski;
 • poznanie chrześcijaństwa poprzez pryzmat sakramentu chrztu;
 • uczczenie o 1050 rocznicy chrztu Polski;
 • podkreślenie tożsamości europejskiej, chrześcijańskiej i narodowej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 • zajęcia edukacyjne przeprowadzone w katedrze pw. św. Jana Ewangelisty w Kwidzynie przez pracownika Pracowni regionalnej przy KCK;
 • warsztaty historyczno-pisarskie przeprowadzone we współpracy z Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej w Kwidzynie;
 • mini wystawa pt. „Dagome iudex”;
 • wizyta w kościele pw. bł. Michał Kozala w Ryjewie;
 • wyjazd do Parafii Ewangelicko-Augsbusrskiej w Mikołajkach Pomorskich;
 • wyjazd do cerkwi Zesłania Ducha świętego w Dzierzgoniu;
 • wyjazd do Parafii Prawosławnej pw. św. Onufrego Wielkiego w Pasłęku;
 • wyjazd do Kościoła Zielonoświątkowego w Kwidzynie;
 • organowy koncert kolęd w wykonaniu Michała Rakowskiego, organisty Parafii Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Bazylika mniejsza w Pelplinie oraz Jolanty Grzony – sopran.

Rezultaty projektu

 • pozyskanie nowych czytelników do biblioteki;
 • wzrost samoświadomości w zakresie tożsamości historycznej i kulturowej;
 • pozytywny odbiór biblioteki;
 • pozyskanie osób angażujących się w działania podejmowane przez bibliotekę na rzecz środowiska lokalnego;
 • rozwijanie pozytywnych relacji interpersonalnych;
 • integracja mieszkańców;
 • rozwijanie zdolności intelektualnych;
 • promocja gminy Ryjewo.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci w wieku 5 – 13 lat mieszkające na terenie gminy Ryjewo oraz osoby dorosłe.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Parafia pw. bł. Michała Kozala w Ryjewie;
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Anny w Elblągu;
 • Parafia Greckokatolicka Zesłania Ducha Świętego w Dzierzgoniu;
 • Parafia Prawosławna pw. św. Onufrego Wielkiego w Pasłęku;
 • Kościół Zielonoświątkowy w Kwidzynie;
 • Diecezjalne Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie;
 • Pracownia regionalna przy Kwidzyńskim Centrum Kultury.