Mapa strony

W zdrowym ciele zdrowy duch!

Logotyp Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia

Cel projektu

Celem projektu było poszerzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego o atrakcyjne formy, jakimi były zajęcia ruchowe dla kobiet 35+ oraz szkolenia z dietetykiem o zdrowym stylu życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzono 2 szkolenia w zakresie zdrowego żywienia dla 22 kobiet oraz 12 godzin zajęć gimnastycznych z instruktorem dla 22 kobiet w wieku 35+. Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół w Białce na sali gimnastycznej. Każde zajęcia trwały godzinę i obejmowały ćwiczenia wspomagające mięśnie i kręgosłup, ćwiczenia ogólnorozwojowe, spalające tkankę tłuszczową i relaksacyjne oraz na przyrządach, które zapewniał instruktor. Zakupiono produkty żywnościowe na spotkania z dietetykiem,wydrukowano plakaty i ulotki. Zintegrowano i zaktywizowano kobiety między sobą i z członkami stowarzyszenia. Pokazano uczestniczkom, że można zrobić coś dla siebie bez uszczerbku dla reszty rodziny. Podniesiono świadomość dotyczącą zdrowego żywienia oraz wzrosło poczucie własnej wartości uczestniczek projektu.

Rezultaty projektu

Przeszkolono uczestników w zakresie zdrowego żywienia. Przeprowadzono zajęcia ruchowe dla kobiet w wieku 35+. Zintegrowano kobiety miedzy sobą i z członkami stowarzyszenia. Pokazano uczestniczkom, że można wyjść z domu i zrobić coś dla siebie. Wzrosła świadomość dotycząca zdrowego żywienia oraz poczucie własnej wartości uczestniczek. Uświadomiono, jak ważne jest prawidłowe odżywianie, bilansowanie diety i ruch fizyczny. Osoby mające taką świadomość będą przykładem dla innych mieszkańców wioski.

Odbiorcy projektu

Kobiety w wieku 35+ z miejscowości Białka.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespól Szkół w Białce