Mapa strony

W zdrowym ciele zdrowy duch

Logotyp Partnerstwa Borów Niemodlińskich

Cel projektu

Celem projektu „W zdrowym ciele – zdrowy duch” nieformalnej grupy młodzieżowej MEGA-PAKA z Ligoty Prószkowskiej było wykonanie Street Workout Parku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Plan zrealizowano na użyczonym terenie gminnym przy placu zabaw w Ligocie Prószkowskiej, przy ul. Szkolnej 12. W pierwszej kolejności zamówiono elementy konstrukcji – wykonane zgodnie z certyfikatami dla sprzętu sportowego. Następnie przygotowano teren – wykarczowano krzewy i wyrównano teren oraz wymierzono teren pod wykopy i odwierty na fundamenty betonowe. Następną czynnością było wybetonowanie fundamentów zgodnie z wytycznymi dostawcy-konstruktora. Po wybetonowaniu fundamentów i osadzeniu krawężników, zapobiegających obsypywaniu się piasku, przystąpiono do montowania konstrukcji zgodnie z wytycznymi. Po ukończeniu montażu teren uzupełniono warstwą piasku oraz uporządkowano teren wokół Parku. Na zakończenie wykonano krótki pokaz ćwiczeń przez przeszkolonych członków MEGA-PAKI.

Rezultaty projektu

Młodzież ma do dyspozycji atestowany obiekt sportowy, na którym może ćwiczyć oraz spędzać wolny czas. Celem realizacji projektu było nie tylko stworzenie miejsca spotkań, ale integracja, nauka planowania, realizowanie i nauka samodzielności i odpowiedzialności pod okiem doświadczonych fachowców, co ma wymiar bezcenny zarówno dla samych uczestników projektu, jak również dla całej lokalnej społeczności.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu jest głównie młodzież z Ligoty Prószkowskiej i okolic.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli członkowie Stowarzyszenia „Nasza Wioska – Ligota Prószkowska” oraz lokalni przedsiębiorcy, Urząd Miejski w Prószkowie.