Mapa strony

Zdrowy ruch – radosny duch 2

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie integracji mieszkańców Gminy Bolesław – od dzieci aż po seniorów – poprzez aktywność ruchową, rekreacyjną i sportową.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Działania promujące projekt.
  2. Zajęcia rekreacyjno-sportowe.
  3. Zajęcia z Zumby – fitness&dance dla 2 grup (1 grupa dzieci – 7-15 lat i 1 grupa dorosłych 16+).
  4. Zajęcia z nordic-walking dla 1 grupy kobiet i mężczyzn 16+.
  5. Slow jogging – 2 grupy (1 grupa dzieci i 1 grupa dorosłych).
  6. Maratony zumby i zajęcia fitness&dance na świeżym powietrzu na Orliku w Bolesławiu.
  7. Impreza podsumowująca projekt – pod koniec listopada uczestnicy projektu i wszyscy chętni spotkali się aby podsumować projekt. Osoby biorące udział w zajęciach zumby przygotowały krótki występ podsumowujący umiejętności nabyte podczas zajęć, dzięki czemu powstały filmiki umieszczone na stronie stowarzyszenia.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu to m.in. integracja społeczności lokalnej, integracja międzypokoleniowa, nawiązanie nowych kontaktów, wzmocnienie więzi międzyludzkich i sąsiedzkich, promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie dobrego samopoczucia i poprawa stanu zdrowia, rozpowszechnienie dobrych i aktywnych metod spędzania wolnego czasu.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była społeczność zamieszkująca gminę Bolesław, całe rodziny tj. dzieci, młodzież, dorośli i starsi – gdyż projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców. Pośrednimi odbiorcami były rodziny uczestników, które poprzez zmianę trybu życia członków rodziny, mogą pozytywnie odczuć zmianę w zachowaniu, zdrowiu, a nawet relacjach rodzinnych i sąsiedzkich.

Partnerzy w realizacji projektu

Gimnazjum KEN w Bolesławiu, OSP Podlipie, Sekcja Fitness&New Dance, Orlik Bolesław