Mapa strony

Zdrowo, grilowo – plenerowe spotkania w gminie Mała Wieś

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Celem projektu było zaktywizowanie społeczne mieszkańców do współtworzenia kultury na wsi, zaszczepienie zdrowych nawyków żywieniowych, integracja społeczna i promocja idei wolontariatu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Zdrowo – grillowo” odbyły się 3 warsztaty kulinarne: w Zakrzewie pod hasłem „Powitanie lata. Wianki 2016”, w Dzierżanowie razem z Gminnym Turniejem Piłki Plażowej oraz w Małej Wsi podczas Dni Gminy. W ramach realizacji zadania zakupiony został duży grill gazowy, przy którym pod plenerowym namiotem SKW Malwa odbywały się pokazy przygotowywania dań grillowych, metody grillowania, ale także zbierane były przepisy kulinarne na zdrowe dania grillowe. Następnie zostały one zamieszczone w wydanym w ramach podsumowania projektu biuletynie.

Rezultaty projektu

Ponad 400 mieszkańców naszej gminy bezpośrednio wzięło udział w projekcie „Zdrowo – grilowo”. Była to okazja do nabycia nowych doświadczeń, przepisów na zdrowe potrawy z grilla, poznania się mieszkańców, integracji społecznej. Projekt był również promocją idei wolontariatu. Zaangażowanie mieszkańców w organizowane działania ujawniło grupę osób chętnych do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Projekt był również okazją do zweryfikowania swoich nawyków żywieniowych.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy gminy Mała Wieś. W zaplanowanych działaniach wzięły udział osoby z różnych grup społecznych i wiekowych, w sumie ponad 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

W formie wykonania pracy w projekcie partnerami w jego realizacji było: Koło Emerytów i Rencistów, Samorządowe Przedszkole w Małej Wsi, szkoły z terenu gminy i Gminne Centrum Kultury MultiOsada – użyczenie sali, Urząd Gminy – użyczenie środków transportu.