Mapa strony

Zdrowe, kreatywne zabawy dla dużych i małych

Logotyp Fundacji Wrzosowa Kraina

Cel projektu

Głównym celem projektu było upowszechnienie kultury fizycznej i sportu oraz edukacja plastyczna wśród dzieci i ich rodziców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania projektu:

 1. Promocja projektu.
 2. Nabór uczestników.
 3. Przygotowanie merytoryczne, podpisanie umów z prowadzącymi zajęcia.
 4. Spotkanie inaugurujące projekt. Dla wszystkich grup biorących udział w projekcie zostały przeprowadzone 2-godzinne spotkanie rozpoczynające projekt.
 5. Zajęcia sportowe. Zajęcia wszechstronnie rozwijały wszystkie zdolności motoryczne.
 6. Zajęcia sensoplastyczne, czyli tworzenie kreatywnego dzieciństwa poprzez pobudzanie i wykorzystanie wszystkich zmysłów człowieka.
 7. Spotkanie kończące projekt – podsumowanie założeń projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty:

 • podniesienie umiejętności fizycznych w zakresie prowadzonych zajęć dla dzieci i ich rodziców;
 • wzmocnienie zainteresowania lokalnej społeczności w aktywności fizycznej;
 • wsparcie rozwoju zmysłów 30 dzieci i 30 rodziców z miasta Chocianów;
 • pogłębienie kontaktu emocjonalnego z dziećmi – budowanie poczucia bezpieczeństwa – zajęcia sensoplastyki;
 • wzrost pewności siebie wśród 60 uczestników poprzez realizację zajęć;
 • zrost samooceny dzieci biorących udział w projekcie (30 dzieci).

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci w dwóch grupach wiekowych: 4-6 lat oraz 7-10 lat (po 15 osób w każdej) oraz rodzice dzieci biorących udział w projekcie. Łącznie 60 osób, dla których przeznaczony był projekt.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

 • Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie – użyczenie sali gimnastycznej na przeprowadzenie zajęć;
 • Wrzosowa Kraina – wsparcie doradcze, konsultacje;
 • wolontariuszka Aneta Grzelka – przygotowanie i zamieszczanie informacji o projekcie na stronach internetowych, druk plakatów (materiały biurowe).