Mapa strony

Zawady Ełckie – Wieś stwora z jeziora… pierwsze zadanie

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Jednym z celów było pokazanie miejscowości z innej perspektywy i wydobycie pokładów wiedzy, którą mają mieszkańcy, a następnie na tej podstawie stworzenie Questu.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt składał się z kilku części. W jego ramach zrealizowane zostały warsztaty dla mieszkańców z wiedzy o tym, co to jest Quest i jakie są jego rodzaje oraz wspólnego tworzenia Questu. Zajęcia były zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, polegające na zbieraniu wspólnie materiałów, chodziliśmy po naszej miejscowości wypatrując ciekawych szczegółów, które mogłyby być kanwą do interesującej opowieści o Zawadach. Na tej podstawie stworzony został Quest, który był na bieżąco testowany przez samych uczestników. Następnie zorganizowaliśmy imprezę inaugurującą Quest. Z międzywiejskiego wydarzenia powstała międzynarodowa impreza. W wydarzeniu wzięli udział m.in. mieszkańcy Gorłowka, Orzechowa, Szczecinowa, Starych Juch oraz Portugalii, Słowacji, Rumunii, Litwy, Wielkiej Brytanii.

Rezultaty projektu

W ramach projektu powstał Quest, który jest ogólnodostępny, wydany w formie broszury (ulotki). Nasza wieś wzbogaciła się również o tablicę informującą o Queście i innych istotnych miejscach w miejscowości. Mamy również stronę Facebookową, na której dzielimy się informacjami o naszym Stowarzyszeniu i podjętych przez nas działaniach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Zawad Ełckich, uczestnicy międzywiejskiego i międzynarodowego spotkania inaugurującego Quest. I co najważniejsze turyści którzy odwiedzą naszą wieś i gminę.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli sołtysi wsi Gorłówko i Zawad Ełckich, Spółdzielnia  „Dobra Siła”, grupa nieformalna „Step by step”.