Mapa strony

Zastępcza babcia – zastępcza wnuczka

Logotyp Stowarzyszenia DZIECKO

Cel projektu

Celem projektu było wsparcie, wspólne spędzanie czasu, włączenie w życie społeczne i motywacja do działań osób starszych w wieku 60+ poprzez pracę wolontariuszy i udział w oferowanych działaniach.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu „Zastępcza Babcia – Zastępcza Wnuczka” zrealizowano następujące działania:

  • szkolenie wolontariuszy;
  • międzypokoleniowe spotkanie integracyjne z konkursem wypieków dla wszystkich chętnych i zaproszonych zaprzyjaźnionych kół gospodyń wiejskich z pobliskich miejscowości; konkursami i zabawami integracyjnymi dla dzieci i dorosłych; z występami artystycznymi dzieci oraz z wspólnymi śpiewami przy ognisku i pieczeniu kiełbasek;
  • warsztaty plastyczne – wykonywanie kartek okolicznościowych techniką pergamo;
  • warsztaty kulinarne składające się z dwóch części: teoretycznej (zasady żywienia) oraz praktycznej (wspólne przygotowanie potraw na spotkanie andrzejkowe);
  • międzypokoleniowe spotkanie andrzejkowe podsumowujące projekt, na którym podziękowano wolontariuszom.

Rezultaty projektu

Dzięki realizacji projektu „Zastępcza Babcia – Zastępcza Wnuczka” zmotywowano seniorów wsi Chwałkowo do aktywnego wejścia w społeczność lokalną. Dzięki spotkaniom integracyjnym osoby starsze nawiązały kontakty społeczne, lepiej się poznały oraz wzrosło poczucie ich wartości. Złamany został stereotyp, że w małej wsi się nic nie dzieje, a osoby starsze mają siedzieć w domu. Projekt sprawił, że mieszkańcy nauczyli się działać razem na rzecz wspólnego dobra i aktywnie spędzać razem czas.

Odbiorcy projektu

Głównymi odbiorcami projektu były osoby w wieku 60+ zamieszkałych w Chwałkowie. Pośrednimi odbiorami byli wolontariusze, mieszkańcy wsi Chwałkowo oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

  • Urząd Miasta i Gminy w Krobi;
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Chwałkowie;
  • Rada Sołecka;
  • Koło Gospodyń Wiejskich;
  • członkowie Stowarzyszenia Baza.