Mapa strony

ZASAŃSKIE ŚWIĘTO PLONÓW

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Celem było odtworzenie dawnych zwyczaju wicia wieńców kotylionów z kłosów zbóż i kwiatów poprzez cykl warsztatów. Projekt miał też na celu integrację środowiska lokalnego. Umożliwił przekazanie umiejętności młodym członkom społeczności lokalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się:
– Wspólne zbiory zbóż, kwiatów i ziół potrzebnych do wyplatania wieńców.
– Warsztaty wicia wieńców i bukietów 10 spotkań x 2 godzin
– Warsztaty związane z obrzędami święta plonów (tradycyjne przyśpiewki i działania) 4 spotkania x 2godziny
– Zasańskie Święta plonów – prezentacja wytworzonych wieńców i bukietów, przejazd zaprzęgów konnych, degustacja tradycyjnych lokalnych potraw(Kwaśnica, chleb), występy lokalnych zespołów i orkiestry
– Wystawa fotograficzna dokumentująca działania warsztatowe.

Rezultaty projektu

Rezultatem realizacji projektu jest podniesienie świadomości kulturowej, artystycznej i historycznej mieszkańców Zasani i okolicy.
Uczestnicy projektu nabyli umiejętności tradycyjnego wyplatania wieńców i bukietów. Trwałym rezultatem realizacji projektu są wykonane podczas warsztatów dzieła wieniec, bukiety, kotyliony oraz zdjęcia z warsztatów i przeprowadzonego święta plonów. Rezultatem projektu jest aktywizacja dzieci i młodzieży, integracja mieszkańców wokół wspólnych działaniach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli wszyscy mieszkańcy Zasani. Wiek uczestnika warsztatów nie miał znaczenia. Udział wzięły dzieci, młodzież dorośli oraz najstarsze pokolenie babci i dziadków. W obchodach Zasańskiego Święta Plonów udział wzięli mieszkańcy naszej oraz okolicznych miejscowości.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu wspierali:
Orkiestra Dęta OSP Zasań
Ochotnicza Straż Pożarna w Zasani
Kółko Rolnicze w Zasani