Mapa strony

Zakorzenieni

Cel projektu

Głównym celem projektu była integracja społeczności lokalnej i budowa tożsamości w oparciu o regionalne legendy, tradycję i naturę. Kalendarz słowiański i tradycje przodków stały się naszą inspiracją.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Zakorzenieni” obejmował trzy działania:

  1. Noc Kupały (ognisko, wyplatanie wianków, biały śpiew, legendy, taniec ognia), którą współorganizowali harcerze Hufca ZHP w Szczecinku i Art Piknik Team. Atrakcją tego wieczoru był występ zespołu „Zoriuszki” ze słowiańskimi pieśniami i prezentacja szczecineckiej Księżnej Jadwigi, która wzbudziła ogromne emocje.
  2. Art Wioska wypełniona warsztatami i teatrami dla dzieci, w ramach której udało się zorganizować dwa koncerty; nocny koncert Włodka Kiniora Kiniorskiego z elementami etnograficznymi i relaksacyjna sesja Sylwii Nadgrodkiewicz z kamertonami.
  3. „Zamykanie lata w słoiczkach” – to domykające projekt spotkanie Pań i współtworzenie w przestrzeni kuchni – tworzenie zapasów na zimę, opowieści o ziołach, wymiana przepisów, doświadczeń.

Rezultaty projektu

Odtwarzanie regionalnych tradycji wpłynęło na integrację małej społeczności lokalnej. Legendy pomorskie i słowiańskie odkryły mieszkańcom kawałek historii, tworząc bazę pod rozwój tożsamości i patriotyzmu lokalnego. Czas koncertów był czasem zabawy i relaksu. Warsztaty kulinarne były miejscem integracji międzypokoleniowej, a także zwrotem ku naturze i utwierdzaniu się we własnych możliwościach twórczych na każdej płaszczyźnie, także kulinarnej. Fundacja FIS pozyskała nowych wolontariuszy działań.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Szczecinka, poszczególne działania skupiały się na konkretnych odbiorcach. Podczas Nocy Kupały legendy i zabawy dla dzieci przygotowali m.in. harcerze; odbiorcami koncertów były osoby starsze, ale też i zainteresowały młodzież. Warsztaty kulinarne połączyły panie w różnym wieku przy wspólnym gotowaniu. Działania w ramach projektu były otwarte i pozbawione barier.

Partnerzy w realizacji projektu

Do realizacji projektu aktywnie włączyli się harcerze Hufca ZHP w Szczecinku, grupa nieformalna Art Piknik Team oraz przedstawiciele samorządu lokalnego: Ośrodek Sportu i Rekreacji, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe i SAPiK. Przychylność mediów i osób prywatnych oraz wsparcie ze strony Działaj Lokalnie ułatwiło realizację założonych celów, było pozytywnym doświadczeniem.