Mapa strony

Zakątek pod topolą

Logotyp Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Granica”

Cel projektu

Założeniem projektu było nieustanne uaktywnianie lokalnych seniorów poprzez wspólne działania przy tworzeniu miejsca do aktywnego wypoczynku, zainteresowanie przestrzenią i dbałością o nią.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wspólne działania polegały na przekształceniu zachwaszczonej działki gminnej w rekreacyjne miejsce spotkań mieszkańców i turystów licznie odwiedzających naszą zabytkową wieś. Po opracowaniu koncepcji zagospodarowania działki przy udziale miejscowego architekta (w ramach wolontariatu), wykonano najtrudniejsze i pracochłonne prace porządkowe – wywóz śmieci, odchwaszczanie samosiejek, przygotowanie gruntu pod 3 zaplanowane zadani,a tj.:

  • wykonanie boiska do gry w bule – bulodromu;
  • wykonanie ścieżki zmysłów – bosa stopa;
  • wykonanie pierwszego zielnika – zioła wieloletnie w 6 pojemnikach.

Rezultaty projektu

To zainteresowanie, nie tylko seniorów, otaczająca nas przestrzenią, uczulenie na dbałość o nią.
To zintegrowanie przynajmniej części mieszkańców wsi przy ciężkiej pracy, która pozwoliła się bliżej poznać i wyzwoliła drzemiące pokłady energii i pomysłów.
To powstanie atrakcyjnego zakątka w centrum wsi.
To motywacja do podejmowania dalszych działań na rzecz zagospodarowywania kolejnej przestrzeni, a już mamy ją na oku!

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są:

  • przede wszystkim członkowie stowarzyszenia i ich rodziny;
  • pozostali mieszkańcy naszej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
  • turyści zmotoryzowani i piesi, którzy odwiedzają nasza zabytkową miejscowość.

Partnerzy w realizacji projektu

Solidarnymi partnerami w realizacji projektu były miejscowe organizacje (OSP, Rada Sołecka), Zespół Szkół w Krzeszowie, przedsiębiorcy indywidualni i osoby fizyczne oraz Kustosz naszego Sanktuarium.