Mapa strony

Zakątek jak malowany

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Integracja społeczności lokalnej, rozbudzenie zdolności manualnych, promowanie zdrowego stylu życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas trwania projektu dokonaliśmy rewitalizacji terenu przy placu zabaw poprzez dokonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych. Odbyły się także warsztaty malarskie, podczas których uczyliśmy się zasad dobierania i mieszania kolorów farb, jak właściwie dobrać tło oraz nakładania farb szpachelką i pędzlem. Finałem projektu był wernisaż prac powstałych podczas warsztatów malarskich.

Rezultaty projektu

W rezultacie mamy nowy kompleks zieleni, przy którym znajduje się plac zabaw. Stanowi to nową atrakcję naszej miejscowości i chętniej będzie odwiedzany, nie tylko przez matki z dziećmi. Udało nam się zaktywizować i zintegrować mieszkańców naszego sołectwa oraz rozbudzić zdolności manualne grupy osób, która wzięła udział w warsztatach malarskich. Prace powstałe podczas warsztatów przyozdobią ściany naszej świetlicy wiejskiej.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy sołectwa bez względu na wiek i płeć.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Złocieniecki Ośrodek Kultury
  • Rada Sołecka Warniłęgu
  • Sklep Wielobranżowy „U Jolki” w Warniłęgu