Mapa strony

Zajęcia pozalekcyjne – sportowe dla młodzieży

Logotyp Nidzickiego Funduszu Lokalnego

Cel projektu

Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć treningowych w podnoszeniu ciężarów, podniesienie aktywności fizycznej uczestników, ich pozytywne współzawodnictwo, promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wszystkie cele jakie stowarzyszenie zamierzało osiągnąć poprzez realizację projektu „Zajęcia pozalekcyjne – sportowe dla młodzieży” zostały osiągnięte.

Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy cykl zajęć treningowych z zakresu podnoszenia ciężarów, odbiorcy projektu podnieśli sprawność fizyczną, poznali wskazówki, jak można zdrowiej żyć, jak kształtować więzi społeczne, nabyli umiejętności pozytywnego współzawodnictwa, zrozumieli, że są wartościowymi ludźmi.

Mieszkańcom okolic pokazaliśmy, jak aktywnie spędzać czas, jak utrzymać sprawność fizyczną zwłaszcza w młodym wieku oraz jak angażować do działania całą społeczność, a zwłaszcza dzieci i młodzież.

Rezultaty projektu

W rezultacie projektu cztery osoby wyłonione z pośród dwudziestu wyjeżdżały kilkakrotnie na zawody w podnoszeniu ciężarów, początkowo aby zapoznać się sportem, następnie aby brać udział w olimpiadach.

Odbiorcy projektu

20 osób – dzieci i młodzież szkolna.

Partnerzy w realizacji projektu

ZS nr 2 W Nidzicy