Mapa strony

Zagroda edukacyjna w Winiarczykówce

Logotyp Stowarzyszenia Rozwoju Orawy

Cel projektu

Celem projektu była integracja osób bezdomnych w społeczeństwie, poprzez aktywizację i zaangażowanie w tworzenie zagrody edukacyjnej działającej przy schronisku dla osób bezdomnych Dom Na Granicy.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania projektu były podzielone na kilka etapów. Pierwszym etapem, który odbył się we wrześniu, było przygotowanie gruntu pod montaż szklarni w istniejącym już ogrodzie warzywnym. Potem zakupiliśmy elementy do samodzielnego montażu szklarni i 600kg dobrej ziemi. Z niecierpliwością czekaliśmy na dobrą pogodę, ponieważ październik był bardzo deszczowy, ale ostatecznie wszystko potoczyło się pomyślnie. W listopadzie trwały już prace wykończeniowe wewnątrz szklarni. Na koniec projektu działająca przy naszym schronisku Pracownia Bezdomnych Rękodzielników przygotowała tabliczki z nazwami warzyw i ziół do naszej zagrody edukacyjnej.

Rezultaty projektu

Uważamy, że efekty są rozwojowe i z czasem będą przynosić coraz większe owoce. Udało się zaktywizować osoby bezdomne mieszkające w schronisku Domu Na Granicy. Projekt wzbudził duże zainteresowanie w społeczności lokalnej co stopniowo będzie pogłębiać integrację osób bezdomnych ze społeczeństwem. Nauczyciele przedszkolni i oddziałów klas zerowych już teraz wyrazili duże zainteresowanie udziałem w projekcie. Projekt przyniósł korzyści dla osób bezdomnych biorących w nim udział jak i dla społeczności lokalnej.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby bezdomne obecni podopieczni Domu Na Granicy prowadzonego przez Odział Misji Teen Challenge w Winiarczykówce. W przyszłości korzystać będą z niego mogły wszystkie osoby które trafią do schroniska, a także osoby odwiedzające naszą zagrodę edukacyjną. Zakładamy, że mogą to być najmłodsi mieszkańcy naszej społeczności lokalnej, uczniowie okolicznych szkół i przedszkoli.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównym partnerem było Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, które zachęciło nas i zainspirowało do złożenia naszego projektu. Partnerem jest również Gmina Lipnica Wielka na terenie której znajduje się nasze schronisko, i która użycza nam budynku do naszych działań.