Mapa strony

Zagrajmy na żywo – kreatywny sposób na wakacje

Cel projektu

Głównym celem projektu było zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom z terenu Gminy Orchowo w okresie wakacyjnym poprzez prowadzenie warsztatów plastyczno-muzycznych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały zorganizowane zajęcia wakacyjne w formie warsztatów plastyczno-muzycznych, powiązanych z grami i zabawami dydaktycznymi rozwijającymi pamięć, spostrzegawczość oraz zdolności strategiczne. Zajęcia odbyły się w lipcu i sierpniu, łącznie przez 8 tygodni. Zadania dla uczestników przygotowali opiekunowie: plastyka – Anita Szczepańska, muzyka – Natalia Mikołajczak. Na koniec odbył się finał „ŻYWEJ GRY” oraz wręczenie dyplomów. W zakresie zadań przystosowano pomieszczenie, w którym odbywały się warsztaty. W ramach pracy własnej odmalowano wszystkie ściany, a jedną ze ścian odmalowano farbą tablicowo-magnetyczną. Zakupiono też materiały plastyczne, sztalugi, przybory do ćwiczeń, karimaty oraz szafę do przechowywania gier, materiałów plastycznych i muzycznych.

Rezultaty projektu

Osiągnięte rezultaty:

  • zorganizowanie 8 spotkań warsztatowych, czyli 20 godz. warsztatów plastyczno-muzycznych, w których wzięło udział 35 uczestników – dzieci z kl. I-VI szkół podst. z Gminy Orchowo;
  • opracowano zasady „ŻYWEJ GRY” z przygotowanymi rekwizytami;
  • zaadaptowano pomieszczenie na potrzeby zajęć plastyczno-muzycznych;
  • wzrosła kreatywność i spostrzegawczości u 35 uczestników projektu;
  • powstała alternatywna forma spędzania czasu wolnego;
  • zintegrowano uczestników gry.

Odbiorcy projektu

Projekt był skierowany do wszystkich chętnych dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Orchowo, tj. do dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Były to działania otwarte, dostępne dla każdego dziecka, które wyraziło chęć uczestnictwa w zajęciach oraz posiadało zgodę rodziców. Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, skorzystało z nich łącznie 35 uczestników.

Partnerzy w realizacji projektu

Współpraca była mottem przewodnim naszych działań – pomagali nam: samorząd lokalny, OSP Orchowo, KGW Orchowo oraz rodzice.