Mapa strony

zaGRAj w Zielonkę!

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”

Cel projektu

Głównym celem projektu „zaGRAj w Zielonkę!” była edukacja kulturalna najmłodszych mieszkańców Zielonki nastawiona na rozwijanie zdolności twórczych dzieci jako projektantów gier lokalnych.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu odbyły się zajęcia o charakterze warsztatowym w oparciu o tradycyjne gry planszowe i karciane, zachęcające dzieci do wymyślania i projektowania własnych gier lokalnych.
Zrealizowano:

  • 1 konkursu „Jak dobrze znasz Zielonkę?” (konkurs z nagrodami podczas Dni Zielonki);
  • 3 warsztaty „zaGRAj w Zielonkę” (dla dzieci starszych i młodszych; 2 oddzielne warsztaty i jeden podwójny-obejmujące granie w gry i zabawę w projektowanie gier);
  • 1 spotkanie „zGRAna choinka w Bibliotece” (warsztaty świąteczne oparte o tradycyjne i lokalne gry planszowe);
  • 3 zajęcia w szkołach podstawowych – w klasie, na świetlicy, w bibliotece (prezentacja i promocja gier lokalnych);
  • 5 spotkań w przedszkolach (jw.);
  • 1 spotkanie w Klubie Osób Niepełnosprawnych „Muminki” (jw.).

Rezultaty projektu

Do rezultatów bezpośrednich projektu należą: wydana (po kilkadziesiąt egzemplarzy) lokalna talia kart „Fachowiec z Zielonki” oraz dwie gry planszowe „Przygoda na farmie w Zielonce” i „zaGRAj w Zielonkę”, projekty gier wykonane przez dzieci. Do rezultatów pośrednich projektu należą: edukacja kulturalna, aktywizacja, integracja, umocnienie więzi, rozwój zdolności twórczych, wzrost poczucia dumy lokalnej, rozbudzenie zainteresowania grami planszowymi, promocja Biblioteki, promocja Zielonki itp.

Odbiorcy projektu

Wśród bezpośrednich odbiorców projektu znalazły się: dzieci uczestniczące w warsztatach w Bibliotece i ich rodzice/opiekunowie, przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele, osoby niepełnosprawne, wolontariusze, pracownicy Biblioteki. Do pośrednich odbiorców projektu zaliczamy: rodziny i znajomi bezpośrednich uczestników projektu i osoby śledzące stronę internetowa i profil na Facebooku Biblioteki.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerzy realizacji projektu to przede wszystkim: wolontariusze z grupy nieformalnej „Animuję, bo lubię (…)” i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonce, a także Miejskie Przedszkola nr 3, 4 i 5, Szkoły Podstawowe nr 1, 2 i 3, Klub Osób Niepełnosprawnych „Muminki”, Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce i LGD „Równiny Wołomińskiej”.