Mapa strony

ZaGRAJ o Brodnicę! – czyli (po)spaceruj z pasją

Cel projektu

Celem głównym projektu była poprawa więzi mieszkańców z miejscowością, nawiązanie współpracy i nowych relacji między mieszkańcami, młodymi (dzieci, młodzież) i dorosłymi przez wspólne spędzenie czasu wolnego – udział w grze edukacyjnej – kooperacyjnej, choć nie pozbawionej elementów zdrowej rywalizacji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Zrealizowane działania:

 • promocyjno – informacyjne,
 • 4 warsztaty koncepcyjne dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • opracowanie gry terenowej w formie questu,
 • organizacja spotkania podsumowującego,
 • organizacja Quizu „30 lat demokracji w Polsce”,
 • zarchiwizowanie zdjęć z przeprowadzonej gry w terenie.

Rezultaty projektu

 • Organizacja 4 warsztatów koncepcyjnych,
 • Opracowanie i przeprowadzenie gry terenowej,
 • Wzrost wiedzy i świadomości osób o walorach turystycznych, historycznych Brodnicy,
 • Pogłębienie więzi mieszkańców z miejscowością, poprawa relacji między mieszkańcami,
 • Organizacja spotkania podsumowującego,
 • Organizacja Quizu „30 lat demokracji w Polsce”.

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są rodziny, dzieci, młodzież, osoby dorosłe – biorące udział w warsztatach koncepcyjnych (konsultacjach) i docelowo w grze terenowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu były kluczowe lokalne instytucje i organizacje:
Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica, Szkoła Podstawowa w Brodnicy, Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego. Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości, Ochotnicza Straż Pożarna Brodnica, Lokalny Ośrodek Wiedzy Edukacji w gminie Brodnica oraz Sołectwo Brodnica.