Mapa strony

Zagospodarowanie terenu przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Radówek

Logotyp Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum

Cel projektu

Głównym celem projektu było stworzenie warunków do wypoczynku i integracji społeczności lokalnej miejscowości Radówek.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Działania zaangażowały mieszkańców w realizację projektu, zagospodarowano miejsce przeznaczone do rekreacji, aktywności, wypoczynku i integracji społeczności lokalnej. Wzrosło poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro, prace przyczyniły się do powstania niezbędnych elementów w części przygotowującej teren do planowanych w przyszłości imprez integracyjnych. Nasadzone drzewa i krzewy sprawiły, że powstałe miejsce stało się atrakcyjniejsze i bezpieczniejsze dla rodziców z dziećmi, natomiast wybudowany grill oraz nowe ławeczki uatrakcyjniły spotkania integracyjne w okresie wiosna – jesień.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

  • zagospodarowanie terenu w celu stworzenia miejsca do wypoczynku rekreacji;
  • zintegrowanie mieszkańców sołectwa;
  • aktywny udział mieszkańców w lokalnej inicjatywie;
  • nawiązywanie nowych znajomości i kontaktów;
  • poprawa estetyki wsi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miejscowości Radówek.

Partnerzy w realizacji projektu

Urząd Gminy Górzyca