Mapa strony

Zadbajmy o naszą małą ojczyznę

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Celem projektu była integracja i aktywizacja mieszkańców oraz stworzenie wspólnego, ogólnodostępnego miejsca dla społeczności lokalnej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach realizacji projektu wykonaliśmy szereg działań zmierzających do utworzenia miejsca rekreacyjnego oraz zmobilizowaliśmy lokalną społeczność do zaangażowania się w dążeniu do stworzenia strefy aktywności. Poprzez aktywizację mieszkańców rozpoczęliśmy propagowanie idei wolontariatu i dbania o nasze lokalne dobro. Realizując projekt wykonano pracę w postaci montażu urządzenia do ćwiczeń, wykonano również szereg prac zmierzających do montażu ławek i koszy na śmieci umiejscowionych na terenie naszego sołectwa. W dalszym etapie realizacji dokonano nasadzeń kwiatów w gazonach, które w znacznej mierze poprawiły estetykę w miejscowości.

Rezultaty projektu

Projekt trwale wpisał się w przestrzeń publiczną znajdującą się w obrębie naszego sołectwa tj. powstała mała architektura krajobrazu, składająca się z ławek, koszy na śmieci, gazonów wraz z nasadzeniami oraz urządzenie do ćwiczeń. Urządzenie do ćwiczeń zostało zamontowane w centrum wsi, na terenie ogólnodostępnym, tak by każdy mógł swobodnie korzystać z możliwości treningu. Realizując projekt, pobudzono mieszkańców do wspólnego działania i dbania o nasze wspólne dobro.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy sołectwa Karwice, a także osoby z okolicznych wiosek. Sądzimy, że z tego terenu w przyszłości korzystać będą również osoby przejeżdżające przez naszą miejscowość, które będą chciały odpocząć na ławeczkach lub skorzystać ze sprzętu znajdującego się na terenie rekreacyjnym.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu był samorząd lokalny w osobie Gminy Malechowo, jednostka pomocnicza tj. Sołectwo Karwice, przedsiębiorstwo prywatne oraz prywatne osoby, które zaangażowały się bezinteresownie.