Mapa strony

„Zaczarowany świat bajek”

Logotyp Darłowskiego Centrum Wolontariatu

Cel projektu

Głównymi celami projektu było: upowszechnianie czytelnictwa, integracja społeczności lokalnej oraz organizacja czasu wolnego mieszkańcom Ruska w okresie jesiennym, dzięki stworzeniu im odpowiedniego miejsca do wspólnych spotkań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Wyposażyliśmy świetlicę w sprzęt multimedialny oraz zagospodarowaliśmy wolną przestrzeń w taki sposób, że powstał przyjazny, kolorowy kącik zabaw dla dzieci, wyposażony w zabawki, książki, gry, mebelki (pufy, krzesełka, stolik, regał, dywan).
Pierwszym etapem projektu było przeprowadzenie wśród mieszkańców zbiórki książek dla dzieci, aby stworzyć świetlicową biblioteczkę. W tę część projektu szczególnie zaangażowała się i pomogła Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach.
Następnie przeprowadzony został cykl czterech spotkań, które odbywały się w październiku i listopadzie, wszystkie w klimacie bajkowym. Każde spotkanie rozpoczynało się czytaniem bajki w „bajkowym kąciku”, czyli miejscu specjalnie przystosowanym i zaaranżowanym na tę okazję.

Rezultaty projektu

Ilościowe:
– wiele osób zaangażowało się w działania projektowe oraz uczestniczyło w spotkaniach;
– po zakończeniu projektu, w świetlicy został umeblowany kącik zabaw i sprzęt multimedialny.

Jakościowe:
– zapewniliśmy mieszkańcom ciekawą, pouczającą, integrującą formę rozrywki w postaci wspólnych spotkań, sprawiliśmy również, że dzieci pożytecznie i inspirująco spędziły czas wolny;
– czytanie książek pozytywnie wpłynęło na osobowość dzieci;
– dzieci lepiej się poznały i nawiązały ze sobą przyjaźnie.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były przede wszystkim mieszkańcy Ruska (dzieci i ich rodzice, opiekunowie), ale także chętni mieszkańcy okolicznych wsi. Do współpracy i uczestnictwa zaprosiliśmy Gminną Bibliotekę Publiczną z Domasławic i funkcjonujący tam Klub Małego Czytelnika, do którego należą również dzieci z Ruska. Do wspólnej zabawy zachęcaliśmy również dzieci ze społecznej szkoły w Słowinie.

Partnerzy w realizacji projektu

Panorama LeSage Biżuteria Inspirowana Naturą (monidła z bajkowymi postaciami)
Darłowskie Centrum Wolontariatu
Gmina Darłowo: Wójt, Radny, Sołtys
Realizatorzy i miszkańcy Ruska
Małgorzata stanuch (autorka książki),
Katarzyna łobacz-Jażdżejewska (doświadczenie gastronomiczne)
Klub Gier Planszowych „Psia Kostka”
Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach i Klub Małego Czytelnika (zbiórka książek).