Mapa strony

Zachowanie ze smakiem, czyli poznajemy smaki świata oraz zasady savoir-vivre

Logotyp Funduszu Lokalnego „Ramża”

Cel projektu

Głównym celem projektu było nabycie postaw prozdrowotnych i kulturalnych poprzez zwiększenie świadomości zdrowego i aktywnego trybu życia.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podczas realizacji projektu odbywały się zajęcia:

 • profilaktyczno-edukacyjne skierowane dla dzieci i rodziców obejmujące tematykę zdrowego odżywiania;
 • zajęcia „smaki świata” skierowane do dzieci, ukierunkowane na poznawanie smaków;
 • zajęcia „kuchnia tradycyjna” skierowane do dzieci, ukierunkowane na poznawanie tradycyjnej kuchni regionalnej;
 • zajęcia „zrób to sam” skierowane do dzieci, ukierunkowane na poznanie łatwych, szybkich i tanich przepisów;
 • cykl spotkań ze specjalistami: psycholog, stomatolog, dietetyk, skierowany do dzieci;
 • spotkania z dietetykiem skierowane do rodziców;
 • zajęcia ruchowe skierowane do rodziców i dzieci;
 • rozdanie w środowisku lokalnym ulotek profilaktycznych;
 • zajęcia w restauracji – savoir-vivre przy stole;
 • podsumowanie projektu – uroczysty obiad.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu jest:

 • wzrost wiedzy na temat postaw prozdrowotnych i kulturalnych;
 • zdobycie umiejętności aktywnego organizowania czasu wolnego;
 • utrwalenie pozytywnych postaw;
 • poznanie smaków świata, tradycyjnych potraw;
 • zdobycie wiedzy z zakresu savoir-vivre;
 • zaspokojenie potrzeb żywieniowo-poznawczych;
 • nastąpiła integracja środowiska rodzinnego oraz integracja międzypokoleniowa;
 • zostały rozdane ulotki profilaktyczne.

Odbiorcy projektu

Projekt pn. „Zachowanie ze smakiem, czyli poznajemy smaki świata oraz zasady savoir-vivre” skierowany był do mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwłaszcza dzielnicy Leszczyny, a w szczególności do rodzin będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach (ze względu na zdefiniowanie u tych rodzin różnych dysfunkcji).

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami przy realizacji projektu byli:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach;
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Bełku;
 • grupa nieformalna Seniorzy z Zameczku;
 • lokalny restaurator.