Mapa strony

Z ulicy do lasu!

Edycja: DL 2016

01.06.2016 - 30.09.2016

Realizator:
Lokalna Organizacja Turystyczna Borne Sulinowo
Telefon:
606302117
Adres email:
recepcja@rossija.com.pl
Osoba kontaktowa:
Józef Zbigniew Konieczny

6000 Wysokość dotacji

9030 Całkowita wartość

Cel projektu

Celem projektu było wskazanie grupie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, a także społeczności lokalnej aktywnych form spędzania wolnego czasu jako alternatywy dla ryzykownych zachowań.

Działania zrealizowane w ramach projektu

  1. Przeprowadzenie serii szkoleń o tematyce Airsoftowej dla dziesięcioosobowej grupy młodzieży, która z różnych powodów nie ma możliwości na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, przez co jest narażona na ryzykowne zachowania.
  2. Zorganizowanie rozgrywki ASG, gdzie uczestnicy projektu mieli możliwość wykorzystania nabytych podczas szkoleń umiejętności.
  3. Ognisko integracyjne dla uczestników i realizatorów projektu, połączone z prezentacją osoby byłego funkcjonariusza CBŚ.
  4. Udział w Międzynarodowym Zlocie Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” w Bornem Sulinowie. Wspólne przygotowanie przez uczestników i realizatorów stoiska dostępnego dla uczestników zlotu, gdzie uczestnicy projektu wykonywali zainteresowanym osobom maskowanie twarzy za pomocą specjalnych past maskujących.

Rezultaty projektu

Grupa młodych ludzi narażonych na ryzykowne zachowania, poznała możliwość spędzania wolnego czasu w sposób pozytywny. Dzięki prezentacji pozytywnych autorytetów uczestnicy projektu uświadomili sobie, iż istnieje alternatywa dla negatywnych wzorców spotykanych na co dzień w ich otoczeniu. Realizatorzy projektu zdobyli cenne doświadczenie, które z pewnością ułatwi realizację kolejnych projektów i będzie krokiem w kierunku założenia stowarzyszenia przez nieformalną dotąd grupę.

Odbiorcy projektu

Projekt kierowany był do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, nie mających z różnych powodów możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań, przez co są narażeni na ryzykowne zachowania. Dużą część grupy zakwalifikowanych do projektu osób stanowili członkowie Świetlicy i Biblioteki w Radaczu.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizację projektu włączyła się Ochotnicza Grupa Ratownicza Tadmed Szczecinek przeprowadzając szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.