Mapa strony

Z kulturą na Ty

Logotyp Centrum Inicjatyw Lokalnych

Cel projektu

Głównym celem projektu było zorganizowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Włodowice.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Warsztaty teatralno-wokalne z aktorem

2. Stworzenie grupy teatralnej

3. Przygotowanie spektaklu teatralnego

Rezultaty projektu

warsztaty teatralne – 30 godzin, warsztaty teatralno-wokalne z aktorem – 1
liczba uczestników warsztatów teatralnych – 27 osób
liczba osób przybyłych na spektakl teatralny – ok 100 osób
liczba dzieci biorących udział w warsztatach teatralnych – 15 osób
liczba przedstawicieli Amonitek biorących udział w warsztatach i spektaklu – 12 osób

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli:
Dzieci i młodzież z gminy Włodowice – 15 osób
Dorośli – członkowie zespołu lokalnego Amonitki – 12 osób
Inni mieszkańcy gminy Włodowice (rodzice, babcie, dziadkowie, radni, pracownicy urzędów, nauczyciele,) i okolic zaproszeniu na wystawę spektaklu – 100 osób

Partnerzy w realizacji projektu

NIE DOTYCZY