Mapa strony

Z apetytem na życie

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”

Cel projektu

Celem projektu „Z apetytem na życie” było podejmowanie inicjatyw służących międzypokoleniowej integracji mieszkańców Pęchratki Polskiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zrealizowaliśmy następujące działania:

 1. Biesiada seniorów z udziałem zespołu taneczno-muzycznego Stowarzyszenia „Szansa” w Zambrowie.
 2. Przy współpracy Sołtysów, Ochotniczej Straży Pożarnej i chętnych mieszkańców zaprezentowaliśmy wytwory kulinarne i rękodzielnicze na Wojewódzkich Dożynkach w Szumowie.
 3. Dzień Pieczonego Ziemniaka.
 4. Zabawa andrzejkowa kultywująca tradycje regionalne.
 5. Uroczysta Wigilia Wiejska z udziałem mieszkańców i zaproszonych gości.

Każde z w/w wydarzeń było poprzedzone warsztatami, na których wykonywano wytwory rękodzielnicze i kulinarne, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem między różnymi pokoleniami mieszkańców Pęchratki Polskiej.

Rezultaty projektu

Rezultaty projektu:

 • aktywizacja i współdziałanie grup mieszkańców;
 • integracja społeczności lokalnej poprzez pracę i zabawę;
 • wzmocnienie międzypokoleniowych więzi rodzinnych;
 • rozszerzenie form spędzania czasu wolnego;
 • poszerzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu się;
 • promocja Pęchratki Polskiej na terenie gminy;
 • kultywowanie tradycji regionalnej;
 • rozwijanie zdolności i prezentowanie twórczości wielopokoleniowej;
 • polepszenie zaplecza kuchennego.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli głównie mieszkańcy Pęchratki Polskiej. W tym:

 • seniorzy – ok. 50 osób;
 • mieszkańcy w średnim wieku – ok. 60 osób;
 • młodzież i dzieci – ok. 70 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

 • regionalny oddział ODL
 • Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie
 • Gmina Szumowo
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Pęchratce Polskiej
 • lokalna szkoła podstawowa
 • Sołtysi Pęchratki Polskiej
 • lokalne przedsiębiorstwo „Zielona Firma”