Mapa strony

Z ANIOŁEM PRZEZ ŻYCIE

Cel projektu

Celem projektu była próba integracji dzieci uczęszczających do szkół w Szklarskiej Porębie z dzieci z niepełnosprawnościami neurologicznymi.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na wspólnej zabawie i integracji dzieci z problemami neurologicznymi i ich rodziców oraz dzieci ze szkół w Szklarskiej Porębie. Wszyscy razem wzięli udział w warsztatach i sesji zdjęciowej, podczas której poprzebierani byli w stroje postaci z bajek. Na zakończenie warsztatów wystąpiła z recitalem artystka, która od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym. Choroba nie przeszkodziła jej jednak z sukcesem ukończyć szkołę muzyczną, komponować i śpiewać. Jej dokonania były doskonałym przykładem tego, że również osoby z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje pasje i osiągać sukcesy. Wszyscy mogli uświadomić sobie, że posiadanie talentów, nie dotyczy tylko osób zdrowych. Efektem warsztatów jest kalendarz na rok 2020 r., w którym są wyjątkowe zdjęcia wszystkich dzieci.

Rezultaty projektu

Zmiana postaw i zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat życia osób z różnymi niepełnosprawności. Wzrost poczucia własnej wartości wśród dzieci z problemami neurologicznymi. Efektem warsztatów jest również wydany kalendarz na rok 2020 r. ze zdjęciami wszystkich dzieci.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci niepełnosprawne wraz rodzicami oraz dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ze Szklarskiej Poręby.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego ze Szklarskiej Poręby oraz Urząd Miasta i Gminy w Szklarskiej Porębie.