Mapa strony

XI Gminne Spotkania Teatralne

Logotyp Lokalnej Fundacji Filantropijnej „Projekt”

Cel projektu

Rozwijanie talentów aktorskich, plastycznych, muzycznych i organizatorskich w dzieciach. Wskazywanie możliwości i umiejętności efektywnego, mądrego spędzania wolnego czasu. Wspólna praca i zabawa.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Odbyły się XI Gminne Spotkania Teatralne, na których grupy teatralne prezentują swoje osiągnięcia. W niekonkursowych zmaganiach, bez stresu, dzieci oglądają przedstawienia. Każda grupa nagradzana jest statuetką. Następnie wszyscy uczestnicy, ich rodziny i mieszkańcy Obrzynowa spotykają się przy ognisku.W Szkole Podstawowej w Obrzynowie zorganizowano warsztaty teatralne dla dzieci z przedszkoli, szkół, miasta i gminy Prabuty. Grupa teatralna za Szkoły Podstawowej w Obrzynowie prezentuje swoje przedstawienia w szkole podstawowej i przedszkolu w Prabutach.

Rezultaty projektu

Dzięki corocznym spotkaniom na warsztatach między dziećmi nawiązują się znajomości, przyjaźnie, pozbywają się tremy, ponieważ spotykają się z osobami w większości znajomymi. Wraz z dziećmi na przedstawienia przyjeżdżają ich rodziny, znajomi. Mają możliwość poczucia dumy z osiągnięć swoich pociech. Mieszkańcy Obrzynowa chętnie oglądają przedstawienia. W Szkole Podstawowej w Obrzynowie przygotowana jest wystawa fotograficzna dokumentująca oba przedsięwzięcia.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy gminy i miasta Prabuty.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami w realizacji projektu byli: Urząd Miasta i Gminy Prabuty, PCKiS w Prabutach, Spółdzielnia Usług Wielobranżowych Drobud, sołectwo Obrzynowo, Szkoła Podstawowa w Obrzynowie.