Mapa strony

Wyszywanie regionalnych ręczników i szycie na maszynie w puszczańskich wsiach Gminy Narewka

Logotyp Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska

Cel projektu

Celem złożenia projektu była ochrona rękodzieła ludowego i popularyzacja kultury obyczajowości wsi. Namacalnym celem było wydanie folderu z prezentacją wyszywanych ręczników oraz kwater w regionie.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Nabór uczestników do projektu ogłosiły lokalne media. Zamieściliśmy informacje na tablicach wiejskich i stronach internetowych stowarzyszenia i gminy.

 • zakupiono materiały do wyszywania i szycia na maszynie;
 • przeprowadzono warsztaty dla 17- osobowej grupy;
 • wydano folder z opisem historii o ręcznikach, zdjęciami i spisem kwater agroturystycznych znajdujących się w naszej okolicy. W folderze nie zabrakło informacji o Naszej Gminie;
 • zorganizowano wystawę prac warsztatowych w Galerii im. Tamary Sołoniewicz;
 • 23 października 2016 r. zorganizowano uroczyste zakończenie projektu;
 • na stronach internetowych stowarzyszenia i Gminy opublikowano zdjęcia z realizacji projektu.

Rezultaty projektu

 • projekt się przyczynił do wzmocnienia lokalnej więzi;
 • poprzez warsztaty wyszywania ręczników możemy mówić o stworzeniu zawodu ginącego w naszym środowisku;
 • zajęcia edukacyjne i warsztaty sprawiły, że z tych działań będą korzystały inne grupy pokoleniowe;
 • wydany folder stał się informacją o bogactwie kultury ludowej naszego regionu;
 • zrealizowany projekt umieszczony na stronach internetowych jest elementem promowania naszych tradycji kulturowych;
 • ręczniki będą eksponowane w kwaterach.

Odbiorcy projektu

 • odbiorcami projektu byli członkowie zwyczajni i wspierający stowarzyszenie – 42 osoby;
 • mieszkańcy gminy i niepracujące zawodowo kobiety, emeryci, renciści – 92 osoby;
 • turyści i goście – 55 osób;
 • uczestniczki warsztatów – 17 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

 • Bank Spółdzielczy
 • Samorząd lokalny
 • Stowarzyszenia lokalne
 • Informacja Turystyczna
 • Dom Kultury
 • Biblioteka