Mapa strony

Wystarczy chcieć

Logotyp Stowarzyszenia Inkubator Kreatywności Społecznej

Cel projektu

Głównym celem projektu było zbliżenie mieszkańców, dążyliśmy do wspólnej integracji oraz pokazanie ciekawych sposobów na spędzenie i zadbanie o swój wolny czas.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Realizacja projektu przebiegła sprawnie, wszystkie nasze założenia zostały spełnione. Celem projektu było zbliżenie mieszkańców oraz uczniów do świata integracji, a także rozwijanie troski i odpowiedzialności o wspólne dobro. Udało się to zrobić, jako koordynatorzy projektu staraliśmy się zorganizować nasze działanie w najbardziej dogodnym dla mieszkańców czasie, tak aby jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać. W ramach projektu zrealizowaliśmy biesiadę dla mieszkańców.
Udało się także doposażyć świetlicę w odpowiedni sprzęt m.in. zakupiliśmy obrusy, robot planetarny i butle z gazem do kuchenki.
Zorganizowaliśmy również spotkanie, gdzie zaprezentowaliśmy zakupione sprzęty.

Rezultaty projektu

Mieszkańcy Kołodziąża przekonali się jak ważna w spoleczeństwie jest wspólna integracja. Odczuli to na własnych działaniach organizując wspólną biesiadę. Poprzez kontakt z innymi ludźmi zainspirowali się do dalszych działań. Projekt przyniósł wielorakie korzyści w sferze organizacji i współpracyz loklanym środowiskiem. Projekt miał charakter długofalowy dlatego, zakupiony sprzęt z dotacji będzie służył mieszkańcom przez lata.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy Kołodziąża w sumie około 50 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

Gmina Wodynie