Mapa strony

Wszystko po krakowsku

Logotyp Stowarzyszenia Forum Oświatowe „KLUCZE”

Cel projektu

Wzmacnianie współpracy mieszkańców sołectwa Rodaki oraz wyłonienie i zaangażowanie młodych liderów do działania na rzecz środowiska. Przekazanie dzieciom wartości tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Promocja projektu celem zainteresowania i włączenie mieszkańców do współpracy w realizację projektu, rekrutacja i pozyskanie wolontariuszy.
 2. Wyłonienie z pośród grup liderów do kontaktu i do koordynacji działań poszczególnych grup warsztatowych.
 3. Zacieśnienie współpracy ze Szkołą Podstawową i organizacjami.
 4. Warsztaty teatralne dla uczniów tutejszej szkoły, zapewnienie warunków dla realizacji warsztatów.
 5. Zorganizowanie warsztatów wokalno-tanecznych dla uczniów. Warsztaty rękodzielniczo-krawieckie dla członkiń KGW, wolontariuszy.
 6. Wyhaftowanie 10 serdaków przez panie z KGW i wolontariuszy. Uszycie serdaków, spódnic krakowskich z użyczeniem maszyn do szycia.
 7. Podsumowanie efektów pracy grup warsztatowych.
 8. Prowadzenie dokumentacji multimedialnej.

Rezultaty projektu

 1. Wyłonienie z uczestników 8 liderów do współpracy, którzy zyskali pewność siebie i przeświadczenie o potrzebie wspólnych działań.
 2. Nawiązanie współpracy członkiń KGW z 8 osobami młodszego pokolenia, rodzicami uczniów.
 3. Pozyskanie 10 wolontariuszy.
 4. Wzrost umiejętności artystycznych u 16 uczniów, integracja rodzin uczniów.
 5. Wykonanie 10 serdaków i spódniczek, które posłużą następnym pokoleniom.
 6. Prezentacja efektów projektu, uświetnienie występami uroczystości dnia seniora.
 7. Prezentacja multimedialna.

Odbiorcy projektu

Grupa:

 • liderów do kontaktu i koordynacji zajęć warsztatowych – 8 osób;
 • 16 uczniów szkoły podstawowej oraz ich rodzice;
 • uczestnicy warsztatów, członkinie KGW – 12 pań i rodziny;
 • 10 wolontariuszy akcji „serdak”, we współpracy z którymi powstały krakowskie serdaki i spódniczki;
 • 100 osób, mieszkańców, seniorów z sołectwa i gminy podczas występu podsumowującego na Dniu Seniora.

Partnerzy w realizacji projektu

Szkoła Podstawowa w Rodakach, nauczyciele, OSP W Rodakach, rodzice uczniów, piekarnia Rogalik, Urząd Gminy Klucze, Zakład produkujący aksamit RUNOTEX – KALISZ