Mapa strony

Wstęp do Wioski Tematycznej „W krainie Romea i Julii”

Cel projektu

Celem projektu była realizacja wizji tworzenia Wsi Tematycznej „W Krainie Romea i Julii”.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zostały wykonane witacze oraz tablice z cytatami stanowiące wystrój naszej wioski tematycznej. Stworzona została również strona internetowa, która umożliwi nam udostępnienie szerszemu gronu ludzi naszej oferty turystycznej oraz będzie stanowiła wizytówkę naszej wioski. Celem projektu było również powstanie gry terenowej typu quest „Historia pewnej miłości w Drawieniu”, związanej z tematem romantycznej historii, która dawno temu miała miejsce w zabytkowym parku znajdującym się na terenie wioski. Kompleks ten posiada ruiny kapliczki oraz pałacu, z którym łączy się historia pewnej nieszczęśliwej miłości rodem z Romea i Julii, stąd nazwa naszej wioski tematycznej. W ramach tej akcji odbyły się spotkania integracyjne, warsztaty metodyczne z zakresu rozwoju i promocji wsi.

Rezultaty projektu

Integracja, aktywizacja, krzewienie wartości takich, jak poznanie naszej pięknej historii, wspaniała zabawa dla mieszkańców w różnym wieku, stworzenie alternatywy dla dzieci, która odciągnie je od telewizji i komputera. Stworzenie możliwości dalszego rozwoju naszej wioski tematycznej. Uświadomienie mieszkańcom, jak wielkim skarbem dla miejscowej społeczności jest nasza historia i wydarzenia z nią związane.
Oto efekty i korzyści, jakie przyniosła realizacja tego projektu.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu byli mieszkańcy wsi Drawień, gminy Szczecinek, uczniowie okolicznych szkół oraz całe rodziny, które mogą brać udział w organizowanych warsztatach i uczestniczyć w grze terenowej.

Partnerzy w realizacji projektu

Fundusz Tratwa Szczecinek, Działaj Lokalnie Szczecinek