Mapa strony

Wspólnie działamy, razem odpoczywamy – tworzymy miejsce współpracy i integracji międzysąsiedzkiej

Logotyp Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Cel projektu

Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom „Osiedla Słonecznego” rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez utworzenie i udostępnienie placu zabaw i integracji.

Działania zrealizowane w ramach projektu

1. Przygotowanie terenu przez mieszkańców Osiedla Słonecznego (montaż ławeczek, wykonanie ogrodzenia, wyrównanie terenu, przywóz piasku itp.) oraz budowa placu zabaw (w tym zakup sprzętu)
2. Oficjalne otwarcie placu zabaw
3. Pokaz oraz udzielenie instruktażu walki wręcz
4. Spotkanie pn: „Zabawy podwórkowe dawniej i dziś”
5. Wieczornica muzyczna z piosenką przy ognisku

Rezultaty projektu

  • powstanie placu zabaw i miejsca integracji społecznej
  • zwiększenie integracji społeczności lokalnej z terenu osiedla
  • zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się dzieci
  • podniesienie walorów estetycznych osiedla

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu były dzieci z terenu „Osiedla Słonecznego”, ich rodzice i dziadkowie. Ze względu na to, że planowany plac zabaw jest ogólnodostępny odbiorcami była cała społeczność miejska, a także inne osoby – dzieci i ich opiekunowie przyjeżdżający np. na wakacje i do znajomych.

Partnerzy w realizacji projektu

Lokalni przedsiębiorcy, samorząd, organizacje kultury, osoby prywatne – mieszkańcy gminy Orzysz.