Mapa strony

Wspólnie dla bezpieczeństwa

Cel projektu

Głównym celem projektu było zdobycie nowych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przez uczestników projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Jednostka OSP w Niesłabinie uczestniczyła w 5 imprezach na terenie gminy Śrem prezentując wóz strażacki, sprzęt ratowniczy, organizowała instruktaże pierwszej pomocy na zakupionym fantomie dla chętnych uczestników. Każda osoba mogła z pomocą strażaka – ratownika przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową oraz dowiedzieć się jakie popełniła błędy i jak je naprawić. Dzięki osobistemu treningowi na fantomie nauka miała aspekt praktyczny i została trwale przyswojona przez uczestnika. W projekcie udział wzięły dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. Każdy aktywny uczestnik, który próbował swych sił w ratowaniu otrzymał gadżet w prezencie – dla dzieci odblaski na plecaki w kształcie wozu strażackiego, a dla dorosłych breloczki ratownicze z małym zestawem do udzielania pierwszej pomocy.

Rezultaty projektu

– uczestnictwo w 5 imprezach/wydarzeniach integracyjnych i rekreacyjnych na terenie gminy Śrem
– pokazy instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników wydarzeń
– rozdanie 300 materiałów promocyjnych – odblasków dla dzieci – uczestników instruktażu
– rozdanie 50 materiałów promocyjnych – breloków ratowniczych dla dorosłych
Duża liczba mieszkańców korzystająca z działań edukacyjnych pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie – jako bezpośredni wykonawcy, obserwatorzy i widzowie.

Odbiorcy projektu

  • dzieci i młodzież – wykonawcy oraz widzowie instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie – 300 osób
  • dorośli – wykonawcy oraz widzowie instruktażu pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomie – 50 osób
  • członkowie OSP w Niesłabinie- wolontariusze projektu, wykonawcy działań
  • instruktorzy medyczni – 12 osób
  • mieszkańcy gminy Śrem – odbiorcy działań promocyjnych w mediach społecznościowych

Partnerzy w realizacji projektu

Z uwagi na udział w 5 imprezach, liczba partnerów była wysoka, byli to m.in.: przedsiębiorcy, media, placówki oświatowe, Urząd Miejski, Rada Miejska, Sołtysi, Nieformalne Grupy Mieszkańców, kluby sportowe, inne OSP, KGW, stowarzyszenia