Mapa strony

Wspólne zainteresowania integrują pokolenia

Logotyp Lokalnej Grupy Działania KOLD

Cel projektu

Celem była integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, nabycie nowych umiejętności i kompetencji przez społeczność lokalną w różnym wieku i promocja idei działalności zawodowej i społecznej wśród pokoleń.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na organizacji trzech warsztatów: hafciarskiego, tanecznego i majsterkowicza oraz imprezy podsumowującej. Warsztaty hafciarskie zorganizowano dla 16 osób, podczas nich młode osoby  uczył się od dorosłych haftu krzyżykowego. Drugie spotkanie polegało na zaprezentowaniu różnych tańców: ludowego, współczesnego, towarzyskiego, sportowego i wspólna wzajemna nauka podstawowych kroków i figur przez 30 uczestników. Kolejne spotkanie polegało na wykonaniu przez 24 uczestników praktycznych przedmiotów z drewna, które zostaną wykorzystane do organizacji miejsca wspólnych spotkań. Spotkanie podsumowujące miało na celu zaprezentowanie wykonanych prac (wystawa), zaprezentowanie tańców i wspólną biesiadę ze śpiewem, w której uczestniczyło 50 osób.

Rezultaty projektu

Największym efektem projektu była integracja międzypokoleniowa. Odbiorcy poznali i zatańczyli tańce regionalne jako element dziedzictwa kulturowego. Rozwinęli inwencję twórczą i autoprezentację oraz umiejętność współdziałania w grupie międzypokoleniowej. W czasie warsztatów powstało 15 haftowanych obrazków, 3 skrzynie do kwiatów, 2 karmniki i drabinka ogrodowa. Urządzono zakątek spotkań na terenie zielonym. Udowodniliśmy, że wspólne zainteresowania mają wpływ na integrację pokoleń.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były dzieci, uczniowie szkoły podstawowej, młodzież oraz osoby pełnoletnie bez określonego przedziału wiekowego. Uczestnikami projektu byli mieszkańcy gminy Opalenica. Działania w projekcie przygotowano dla 120 uczestników i co najmniej 5 osób w wieku 50+.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Urbanowie
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Urbanowie
  • Zespół Ludowy „Wiaruchna” w Urbanowie
  • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie