Mapa strony

Moje, Nasze, Wspólne – piękno Gminy Zelów

Logotyp Stowarzyszenia Dobroczynnego „Razem”

Cel projektu

Celem projektu było wspólne (młodsi i starsi, rodziny i znajomi) stworzenie albumu o najciekawszych miejscach Gminy Zelów (fotografie i opisy, wspomnienia, anegdoty) oraz mapki tych miejsc.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Konkursy: „Moje, Nasze, Wspólne – najciekawsze miejsca Gminy Zelów”, „Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zelowie we wspomnieniach pokoleń”, „Konkurs dla twórców – projekt folderu i mapy”. Wykłady osobistości zelowskich – 2 spotkania, prelegenci: Z. Kaźmierczak (profesor), E. Smolny (aktywista sportowy i PCK), D. Kaczmarek (autor powieści o Zelowie), W. Pospiszył (Prezes Stowarzyszenia Czechów w Polsce), W. Łuczyński (doktor). Impreza sportowa – Mikołajowa Gra Miejska po najciekawszych miejscach Zelowa. Stworzenie folderu i mapy o najciekawszych miejscach Gminy Zelów. Wycieczka dla zwycięzców konkursów i wolontariuszy: „Łódź nieznana”.

Rezultaty projektu

Aktywizacja społeczności lokalnej do współpracy i rywalizacji w róznych dziedzinach i pasjach. Stworzenie folderu i mapy. Szerzenie wiadomości i historii Gminy Zelów, rozpowszechnianie prac zwycięzców konkursów. Promocja ZSO w Zelowie i Gminy Zelów. Korzystanie ze sprzętu zakupionego w projekcie.

Odbiorcy projektu

  • Uczestnicy konkursów: 39 osób.
  • Uczniowie i nauczyciele: 200 osób.
  • Uczestnicy wykładów: 85 osób.
  • Impreza sportowa: 100 osób.
  • Uczestnicy wycieczki: 50 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Urząd Miejski w Zelowie
  • Firma „HOFI MOTO”
  • Fundacja Rozwoju Gminy Zelów
  • Firma „TROJANKA”
  • Osoby prywatne: W. Pospiszył, Z. Kaźmierczak, E. Smolny, D. Kaczmarek, W. Łuczyński