Mapa strony

Współczesny Święty Mikołaj

Logotyp Stowarzyszenia Kraina św. Anny

Cel projektu

Głównym celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej bez stawiania barier wiekowych. Aktywne spędzenie czasu wolnego w czasie warsztatów oraz przedstawienia i turnieju sportowego.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przeprowadzone zostały warsztaty mające na celu przygotowanie strojów i inscenizacji o Św . Mikołaju. Warsztaty organizowane były w trzech grupach Krapkowice, Walce i Gogolinie. Łącznie zorganizowano 40 spotkań warsztatowych. Przygotowano i rozwieszono plakaty i ulotki promujące projekt.
Zajęcia warsztatowe pozwoliły na:

 • Przygotowanie inscenizacji i przedstawienia Historii Świętego Mikołaja, w którym wzięły udział 34 osoby.
 • Przeprowadzenie szkolenia medycznego, w którym wzięło udział blisko 250 uczestników.
 • Przeprowadzenie szkolenia – jak reagować w razie ataku psa, w którym wzięło udział blisko 250 uczestników.
 • Organizację turnieju sportowego, w którym uczestniczyła grupa 198 osób ( dzieci i dorośli).

Rezultaty projektu

 1. Organizacja warsztatów i spotkań.
 2. Organizacja Przedstawienia o św. Mikołaju.
 3. Organizacja szkolenia medycznego i szkolenia z psem.
 4. Organizacja Mikołajkowego turnieju sportowego.

Realizacja Projektu „Współczesny Święty Mikołaj” pozwoliła na wspólną aktywizację grupy dzieci, młodzieży i osób dorosłych w pracy przygotowującej inscenizację o Mikołaju – zajęciach warsztatowych oraz finałowym spotkaniu przedstawieniu o Mikołaju, jak również szkoleniu medycznym i szkoleniu z psem.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była grupa dzieci, młodzieży oraz rodziców i seniorów. W projekcie odbyło się 14 warsztatów po 114 osób. W finałowym spotkaniu w turnieju wystartowało 198 osób.

 • Przeprowadzono szkolenie medyczne, w którym wzięło udział blisko 250 uczestników.
 • Przeprowadzono szkolenie – jak reagować w razie ataku psa, w którym wzięło udział blisko 250 uczestników.

Partnerzy w realizacji projektu

W realizacji projektu współpracowaliśmy ze:

 • Szkołami podstawowymi w Krapkowicach i w Gogolinie.
 • Przedszkolami w Krapkowicach i w Gogolinie.
 • Domami kultury w Gogolinie i w Walcach.
 • Samorządami lokalnymi w Krapkowicach.

Dużą pomocą w zajęciach warsztatowych byli rodzice i grupa seniorów, która dzieliła się doświadczeniem i udzieliła pomocy w przygotowaniach i realizacji projektu.