Mapa strony

Wspieramy patriotyzm

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny SMK

Cel projektu

Celem głównym było pielęgnowanie tradycji i kultury regionalnej, poznanie przeszłości wsi przez wszystkich mieszkańców oraz odnowienie pomnika upamiętniającego poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Akcja informacyjna.
 2. Rekrutacja grupy 20 dzieci zaangażowanych w życie szkoły.
 3. Cykliczne spotkania osób dorosłych i młodzieży, na których pozyskiwano informacje o przeszłości wsi, gromadzono pamiątki i eksponaty.
 4. Przygotowanie imprezy Święto Ziemniaka, na której odbył się pokaz pomocy przedmedycznej.
 5. Przygotowanie publikacji i wystawy eksponatów – przedmiotów z dawnych lat.
 6. Rewitalizacja pomnika.
 7. Przygotowanie akademii z okazji 11 listopada.

Rezultaty projektu

 • integracja i działania 40 osób na rzecz rozwoju dobra wspólnego i aktywności społecznej;
 • zdobycie umiejętności pracy grupowej i zespołowej 40 osób;
 • pozyskanie wiedzy dotyczącej lokalnych dziejów, kultury, tradycji u 40 osób;
 • złagodzenie u 20-ciu osób marazmu, wypalenia społecznego;
 • wzrost empatii i umocnienie aktywności społecznej u 20 wolontariuszy;
 • rozwój zainteresowań historycznych i ciekawostek regionu u 40 osób;
 • prezentacja i 2 imprezy;
 • 20 plakatów i 200 zaproszeń;
 • 2 scenariusze słowno-muzyczne.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy wsi Skowierzyn, dzieci i dorośli.

Partnerzy w realizacji projektu

Partner nieformalny – szkoła Podstawowa w Skowierzynie.