Mapa strony

„Wsi spokojna, wsi… teatralna”

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Projekt miał na celu przygotowanie dwóch przedstawień teatralnych z udziałem mieszkańców.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt „Wsi spokojna, wsi… teatralna” polegał na przygotowaniu i wystawieniu dwóch przedstawień teatralnych: „Wiesław czyli wesele krakowskie” (premiera 10.11.2019 r.) i „Brzydkie kaczątko” (premiera 15.12.2019 r.). Udział w nich wzięły dzieci, młodzież i dorośli mieszkańcy Kornatki, a także sąsiednich miejscowości. W ramach projektu dokonano zakupu sprzętu nagłaśniającego do przekazu scenicznego. Nagłośnienie sceniczne stanowi integralną część przedstawień artystycznych, lub pikników. Odpowiednia oprawa głosowa wzmocniła przekaz artystów i pozytywnie wpłynęła się na odbiór przez widzów. Pozwoliła również osiągnąć niepowtarzalny klimat poprzez wyeksponowanie najważniejszych elementów danego wydarzenia, co wpłynęło na końcową ocenę przedstawień.

Rezultaty projektu

Projekt „Wsi spokojna, wsi … teatralna” stanowił formę integracji społecznej, przyciągając i angażując lokalną społeczność. Stanowił też propozycję zagospodarowania czasu wolnego i twórczych działań artystycznych. Umożliwił aktorom przedstawienie swojej pracy szerokiemu gronu odbiorców.
Zakupiony sprzęt nagłośnieniowy będzie służył nie tylko naszemu stowarzyszeniu, ale także innym organizacjom i szkołom działającym w naszej miejscowości i poza nią.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu były osoby, które zetknęły się z działaniami poprzez bezpośredni udział np. w próbach, w przygotowaniu i wystawieniu przedstawienia, zakupie sprzętu audiowizualnego, osoby które będą z niego korzystać w przyszłości, a także pośredni uczestnicy, czyli np. oglądając przygotowane przedstawienia. Liczba odbiorców ok. 400 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

OSP Kornatka, osoby prywatne.