Mapa strony

Wrażliwi społecznie

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”

Cel projektu

Głównym celem projektu było budowanie wrażliwości społecznej oraz integracja naszych mieszkańców. Ponadto dokończenie szkolenia młodych muzyków oraz doposażenie orkiestry w nowy sprzęt.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W ramach projektu zorganizowaliśmy szereg spotkań naszych mieszkańców w sali wiejskiej na poczęstunku przy akompaniamencie naszej orkiestry. Osoby starsze i niezmotoryzowane dowoziliśmy na miejsce. Przeprowadziliśmy dwa cykle warsztatów muzycznych. Jedne prowadził profesjonalny muzyk ze szkoły muzycznej, drugie przeprowadzili wolontariusze z orkiestry. Zakupiliśmy nowy bęben, werbel, stroiciel, segregatory oraz nowe koszulki dla członków orkiestry.

Rezultaty projektu

Warsztaty muzyczne cieszyły się dużym zainteresowaniem. Była to ciekawa forma spędzenia wolnego czasu podczas wakacji, a później jako forma zajęć pozalekcyjnych. Podczas naszych koncertów połączonych z poczęstunkiem spotykało się wiele osób, które często zostają w domu z powodu braku możliwości dojechania (dowóz osób starszych). Uczestnicy naszych biesiad i koncertów mogli na chwilę oderwać się od codzienności. Wnieśliśmy do ich życia nowe doznania. Staraliśmy się jak najwięcej osób zaangażować.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami naszego projektu byli wszyscy mieszkańcy naszych wiosek, tj. Chudoby, Wędryni oraz Szumiradu. Nie liczyła się ani metryka, ani płeć.

Partnerzy w realizacji projektu

Głównymi partnerami w czasie trwania projektu byli wolontariusze, członkowie OSP Chudoba oraz członkowi stowarzyszenia „Dla Chudoby”.