Mapa strony

Wpleć się w projekt

Logotyp Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”

Cel projektu

Głównym celem projektu było budowanie tożsamości lokalnej poprzez zaangażowanie społeczeństwa w kształtowanie lokalnej przestrzeni publicznej – budowa „wierzbowego zakątka” z plenerową biblioteką.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Przy pomocy mieszkańców Prostek powstał „wierzbowy zakątek”, tj. altana wierzbowa, w której ma siedzibę biblioteka plenerowa oraz żywopłot wiklinowy w kształcie ślimaka wokół ścieżki sensorycznej. To elementy architektury żywej tzw. eko-budownictwa, które jest czymś innowacyjnym na ternie gminy. To tanie rozwiązanie w zakresie aranżacji przestrzeni publicznej spotkało się z uznaniem ze strony mieszkańców. W ramach projektu zaproponowano mieszkańcom nową ofertę w postaci „Plenerowej biblioteki”. Jest to forma promocji czytelnictwa, która cieszy się zainteresowaniem w dużych ośrodkach miejskich. Wykonano dwa regały z pni drzewa i przeprowadzono akcję zbierania książek do biblioteczki. Głównym działaniem promocyjnym było wykonanie tablicy promującej projekt i grantodawców.

Rezultaty projektu

  1. Powstał „Wierzbowy zakątek” z biblioteką plenerową jako miejsce do odpoczynku i relaksu przy książce.
  2. Wybudowano 1 altanę wierzbową, która jest siedzibą „plenerowej biblioteczki”.
  3. Wykonano żywopłot wierzbowy okalający ścieżkę edukacyjną.
  4. Wykonano 2 regały do plenerowej biblioteczki.
  5. Wypracowano metodę działania w zakresie współdziałania w zagospodarowywaniu przestrzeni publicznej.
  6. Wykonano 1 tablicę informacyjną..
  7. Podniesiono atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną gminy Prostki.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu były osoby bezpośrednio zaangażowane do prac przy zagospodarowywaniu placu przy nabrzeżu rzeki Ełk w Prostkach (wolontariusze, przedstawiciele 2 partnerów projektowych – gmina Prostki oraz Gminna Biblioteka Publiczna), jak i wszyscy mieszkańcy miejscowości, gminy oraz turyści odwiedzający Prostki, którzy będą mogli korzystać z infrastruktury powstałej w ramach projektu.

Partnerzy w realizacji projektu

Partnerami projektu byli:

  • Gmina Prostki (wsparcie w postaci wykonania pracy w projekcie, użyczenie terenu, środka transportu i narzędzi, promocja projektu na stronie internetowej);
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Prostkach (przeprowadzenie akcji zbierania książek do biblioteczki plenerowej, promocja projektu na stronie internetowej).