Mapa strony

Wolontariat pracowniczy na rzecz rodziny w Gminie Bodzanów

Logotyp Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”

Cel projektu

Utworzenie, rozwój i promocja wolontariatu pracowniczego wśród 10 pracowników samorządu Gminy Bodzanów poprzez udział wolontariuszy w lokalnych działaniach w okresie 1 czerwca do 30 listopada 2016 r.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Podpisano 10 porozumień z wolontariuszami-pracownikami samorządu lokalnego. Zakupiono koszulki promocyjne projektu i wolontariatu oraz strój-maskotkę reklamową, która pomagała nam w prowadzonych działaniach. W trakcie projektu wolontariusze utworzyli 4 mobilne punkty profilaktyczne z księgą gości, gdzie gromadzili wpisy na temat profilaktyki, uzależnień i zdrowego stylu życia. Wolontariusze zorganizowali warsztaty plastyczne dla dzieci, spotkanie dla dzieci w szkole, wyjazd na rajd samochodowy do Antoniewa k.Płocka. Zorganizowali także I Bieg Krasnala 2017, II Bieg Bodzanowski, Jarmark Norbertański, Dzień Seniora. Przygotowano paczkę wolontariatu. Przygotowano zbiórkę na organizację warsztatów dogoterapii. Powstał punkt profilaktyczny z materiałami edukacyjnymi, który będzie działał po zakończeniu projektu.

Rezultaty projektu

Rezultaty:

 • 85 zdjęć projektu w galerii www.sokol-bodzanow.pl,
 • 10 porozumień o świadczenie wolontariatu,
 • 4 mobilne punkty z materiałami edukacyjnymi,
 • 6 spotkań roboczych projektu,
 • 10 kart pracy wolontariuszy,
 • 1 warsztaty plastyczne,
 • 1 spotkanie dla dzieci w szkole podstawowej,
 • 10 koszulek wolontariatu,
 • 1 maskotka reklamowa-tygrysek,
 • 1 księga gości mobilnych punktów profilaktycznych,
 • 1 paczka wolontariatu,
 • 1 punkt profilaktyczny z materiałami edukacyjnymi.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu była cała społeczność lokalna. Dzieci, młodzież, dorośli oraz seniorzy. Internauci, lokalni liderzy, pracownicy instytucji z terenu gminy Bodzanów, osoby uczestniczące w imprezach gminnych.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
 • Centrum Wolontariatu w Bodzanowie
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
 • Kwiaciarnia Maciejka w Bodzanowie
 • Zakład Krawiecki Anna Kamińska w Bodzanowie
 • Urząd Gminy w Bodzanowie
 • Rada Gminy w Bodzanowie
 • Stowarzyszenie „Twoja Gmina”
 • Szkoła Podstawowa w Nowym Miszewie
 • Grupa Nieformalna SOKÓŁ w Bodzanowie