Mapa strony

Wolę grać niż brać

Logotyp Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS

Cel projektu

Głównym celem projektu było zapobieganie pojawianiu się lub rozwojowi niekorzystnych zjawisk społecznych wśród grup młodych dziewczyn.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Projekt polegał na zorganizowaniu treningów piłki nożnej kobiecej oraz warsztatów i prelekcji z zakresu profilaktyki uzależnień, zdrowego żywienia, ochrony przez zagrożeniami, dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz organizacji dnia zdrowia promującego zdrowy styl życia wśród mieszkańców.

1. TRENINGI PIŁKI NOŻNEJ
2. WARSZTAT Z DIETETYKIEM
3. WARSZTAT URODA I SPORT
4. PRELEKCJA NT. PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ
5. TURNIEJ ZDROWIA – PODSUMOWANIE

Rezultaty projektu

 • udział 15 uczestniczek w projekcie
 • udział ok 150 osób w Dniu Zdrowia
 • organizacja 40h treningów z piłki nożnej
 • organizacja 1 warsztatu z dietetykiem
 • organizacja 1 warsztatu z kosmetyczką
 • organizacja 1 prelekcji z policjantką
 • organizacja 1 Dnia Zdrowia
 • wzrost umiejętności z zakresu piłki nożnej
 • wzrost wiedzy i świadomości dziewczyn z zakresu profilaktyki uzależnień
 • wzrost wiedzy dziewczyn w zakresie zdrowego odżywiania
 • wzrost wiedzy odnośnie prawidłowej pielęgnacji

Odbiorcy projektu

Bezpośrednimi odbiorcami projektu była grupa 15 dziewczyn w wieku gimnazjalnym, która brała udział w treningach i warsztatach.
Pośrednimi odbiorcami byli mieszkańcy Wiśniowej, którzy wzięli udział w Dniu Zdrowia oraz wszystkie osoby odwiedzające strony internetowe.

Partnerzy w realizacji projektu

Zespoły Placówek Oświatowych z Gminy Wiśniowa
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej