Mapa strony

Wohyńskie wesele w II połowie XX wieku

Cel projektu

Głównym celem projektu była ochrona i popularyzacja tradycji ludowej na obszarze gminy Wohyń poprzez realizację filmu o obrzędowości weselnej w II połowie XX wieku.

Działania zrealizowane w ramach projektu

 1. Etap przygotowawczy (zgromadzono materiały źródłowe, scenograficzne, dekoracyjne, ustalono lokalizację, wytypowano aktorów, dobrano stroje).
 2. Konsultacja etnograficzna – przeprowadzono wywiady u reprezentantów starszego pokolenia, w ten sposób zebrano materiał źródłowy dotyczący okolic Wohynia. Krok ten wykonano z powodu braku źródeł pisanych dotyczących tematyki weselnej obszaru.
 3. Wybrano realizatora nagrań.
 4. Rozpisano i obsadzono role.
 5. Przeprowadzono nagranie filmu.
 6. Montaż całości filmu wraz z udźwiękowieniem.
 7. Wypromowano działania projektowe oraz powstały film poprzez serwisy medialne oraz dzięki prezentacjom w ośrodkach kultury.
 8. Rozliczono działania podjęte w ramach projektu.
 9. Wykonano sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

Rezultaty projektu

 1. Wzrost popularności regionalnej kultury i tradycji ludowej.
 2. Wzrost integracji międzypokoleniowej dzięki współpracy młodzieży przy powstawaniu filmu.
 3. Zwiększenie wiedzy młodego pokolenia w zakresie obyczajów, tradycji lokalnej.
 4. Wzrost rangi walorów kultury ludowej powiatu.
 5. Wydano i nieodpłatnie rozpowszechniono 100 egzemplarzy nagranego filmu na DVD.
 6. Powstał reportaż z filmu.

Odbiorcy projektu

 • w premierze filmu i późniejszych pokazach w ośrodkach kultury i szkołach udział wzięło około 800 osób;
 • udział młodzieży odgrywającej role w filmie – 17 aktorów;
 • udział starszego pokolenia aktorów – 20 osób;
 • w serwisie youtube.com ponad 4000 wyświetleń trailera filmu „Wohyńskie wesele”;
 • zaangażowano pokaźne grono wolontariuszy do realizacji projektu ok 60 osób.

Partnerzy w realizacji projektu

 • Samorząd lokalny: Gmina Wohyń, Powiat Radzyński,
 • ODL Działaj Lokalnie
  Przedsiębiorcy: Welmax Paper Wiesław Adamowicz, Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim, Zakład Komunalny „PRYZMAT”, W.M.G. Gaz Waldemar
 • Grzywna
 • Osoby prywatne: Marek Kratiuk