Mapa strony

Z wizytą u pra…dziadka Mieszka

Logotyp Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”

Cel projektu

Aktywizacja mieszkańców Gminy z grupy 50+; integracja seniorów z innymi grupami środowiskowymi; historyczna podróż w czasie: słowiańszczyzna, Mieszko I, Chrzest Polski.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Spotkania z uczestnikami projektu skupione wokół zasadniczego tematu przedsięwzięcia: codzienność i obrzędowość Słowiańszczyzny, Chrzest Polski, język, obyczajowość i kultura staropolska, rycerstwo, staropolska muzyka i taniec. Wyjazdy do Owidza i Gniezna, spotkania w świetlicach wiejskich (Cieciorka, Iwiczno), Gminnym Domu Kultury (Kaliska), Środowiskowym Domu Samopomocy (Kaliska), na świeżym powietrzu (Frank, Gogolinek). Zabawy dydaktyczne (quizy, układanki, rozsypanki) i ruchowe, pogadanki historyczne i przyrodnicze, pokazy multimedialne, poczęstunek w postaci staropolskiej uczty.

Rezultaty projektu

Zgromadzenie wokół projektu grupy 60 osób, zbiór tekstów literackich oraz historyjek rodzinnych, scenariusz dramy, koncerty muzyki dawnej, opanowanie elementów tańca dworskiego, wycieczka do Owidza i Gniezna, słowiański zwyczaj Nocy Kupały, 3 prezentacje multimedialne, dokumentacja fotograficzna, zaproszenie z elementami języka staropolskiego, relacje internetowe. Pogłębienie wiedzy o epoce staropolskiej, aktywizacja i integracja społeczności, zacieśnienie współpracy z instytucjami gminnymi i organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, ZSP i ŚDS.

Odbiorcy projektu

Nasza oferta skierowana była do mieszkańców Gminy Kaliska, którzy zechcieli spędzić z nami nieco wolnego czasu w letnie miesiące. Skupiliśmy na zajęciach i wycieczkach grupę do 60 osób, nie tylko seniorów, także naszych stałych przyjaciół, kolegów i znajomych, w tym młodzież szkolną, która przygotowała pokaz tańców.

Partnerzy w realizacji projektu

  • Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
  • Urząd Gminy Kaliska
  • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska
  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Kaliskach
  • świetlice wiejskie Cieciorka, Iwiczno,
  • sołectwo Kaliska i Iwiczno
  • Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach
  • Chata Kociewia w Nowej Wsi Rzecznej
  • Przedsiębiorstwo Frank-Raj we Franku, gm. Kaliska