Mapa strony

Wioska kwiatami malowana

Logotyp Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Cel projektu

Głównym celem naszego projektu była integracja naszej społeczności poprzez wspólną pracę, która jednoczy ludzi i sprawia, że chętnie angażują się do wielu prac na rzecz wioski.

Działania zrealizowane w ramach projektu

W czasie realizacji projektu wykonywaliśmy prace porządkowe tych miejsc, na których miał powstać klomb z kwiatami i krzewami, wykonaliśmy napis z jumb betonowych z nazwą naszej miejscowości Stare Worowo, posadziliśmy krzewy i kwiaty.

Rezultaty projektu

Rezultatem projektu było stworzenie miejsc i upiększenie ich, radość ze wspólnego działania na rzecz wioski, wielkie zaangażowanie mieszkańców wsi – począwszy od maluchów, młodzieży i dorosłych, integracja mieszkańców. Napis, który powstał, jest naszą wizytówką.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy naszej wsi, jaki i pobliskich wsi, którzy zatrzymują się i podziwiają nasze miejsca wiedząc, jak wcześniej wyglądały.

Partnerzy w realizacji projektu

Złocieniecki Ośrodek Kultury