Mapa strony

Winno-plenerowe zadania – rozbudowa małej infrastruktury na winnicy

Logotyp Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka”

Cel projektu

Celem projektu było rozwinięcie istniejącej małej infrastruktury na winnicy – bazy niezbędnej do prowadzenia warsztatów, szkoleń z uprawy winorośli, produkcji wina.

Działania zrealizowane w ramach projektu

Na winnicy rozbudowany został taras widokowy, na którym prowadzone są zajęcia teoretyczne. Obecnie na tarasie mieści się do 70 osób jednocześnie. W znaczący sposób ułatwiło nam to organizację pikników, prelekcji, szkoleń i warsztatów. Przyjmujemy większą ilość osób zainteresowanych winną latoroślą, więcej osób uczestniczy w szkoleniach. Jest to miejsce spotkań, gdzie lokalna społeczność integruje się, zacieśnia więzi sąsiedzkie. W ramach projektu odbyły się także 2 spotkania, warsztaty na winnicy. Uczestnikami byli mieszkańcy, lokalna społeczność, którzy pozyskali wiedzę praktyczną z zakresu: uprawy winorośli, wyrobu wina zgodnie z zasadami sztuki winiarskiej, winiarstwo jako bogactwo kulturowe, rozwijanie polskich tradycji winiarskich.

Rezultaty projektu

  1. Przeszkoleni beneficjenci (grupa 15 osób) z zakresu uprawy winorośli, produkcji wina zgodnie z zasadami sztuki winiarskiej. Produktem są 2 warsztaty praktyczne na winnicy.
  2. Wzrost integracji społeczności lokalnej.
  3. Podjęcie przez beneficjentów projektu współpracy z Fundacją Bianca.
  4. Odkrycie przez uczestników warsztatów wyjątkowych cech regionu, które można wykorzystać do rozwoju lokalnego dzięki aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Uczestnikami projektu była grupa 15 osób z terenu gminy Solec nad Wisłą, która uczestniczyła w organizowanych warsztatach i prelekcjach w winnicy.

Partnerzy w realizacji projektu

Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla – Kołowrót. Członkowie Stowarzyszenia pomagali przy rozbudowie tarasu widokowego na winnicy.